Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Schlender Grażyna

Grażyna Schlender, ur. 11 IV 1959 w Gąsawie. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (1993), w 2005 obroniła pracę doktorską ''„Solidarność” w województwie kaliskim w latach 1980-1990''.

Od 1983 zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Od 1991 przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji „S” Koło Grodzkie w Kaliszu. Od 2002 delegat na WZD Regionu Wielkopolska Południowa. Od 1995 metodyk Działu Szkoleń ZR Wielkopolska Południowa, współautor podręcznika ''Szkolenie Ogólnozwiązkowe Działaczy „Solidarności”''. W 1998 współinicjator i przewodnicząca jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Poeta pamięta” poświęconego wydarzeniom stanu wojennego. Od 1996 członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 2004 członek Zarządu. Od 2000 ławnik w Rejonowym Sądzie Pracy w Kaliszu. Popularyzatorka wiedzy o „S” i regionie kaliskim, organizatorka konkursów radiowych, rysunkowych,literackich i czytelniczych.

Autorka licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej, lokalnej i związkowej. Autorka książki ''Solidarność Wielkopolski Południowej w latach 1980-2000. Zarys dziejów''.

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza (1997, 2002, 2004).

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry