Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Senderowicz Jerzy Stanisław

Jerzy Stanisław Senderowicz, ur. 17 V 1943 w Radomiu. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Mechaniczny (1971), konstruktor maszyn.

1962-1968 w ZHP, kierownik kręgu instruktorskiego. 1970-1973 starszy konstruktor w Kozielskiej Fabryce Maszyn Kofama, 1973-1975 główny konstruktor w Paczkowskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Fama, jednocześnie nauczyciel w LO w Paczkowie, 1975-1977 z-ca dyr. ds. montażu Przedsiębiorstwa Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej i Przemysłu Rolnego Meprozet w Orzyszu, 1977-1978 dyr. Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Kętrzynie, 1978-1979 główny specjalista ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Usług Rolniczych tamże, 1979-1980 główny specjalista ds. środków produkcji w Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Sieradzu, w 1980 konstruktor projektant w Reszelskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Rema.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, następnie przewodniczący KZ w Remie, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR, IX/X 1981 1981 delegat na I KZD, członek Komisji Programowej; w 1981 przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Reszlu.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ulotowych i kolportażu pism podziemnych (m.in. „Wola”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”) na terenie Reszla, 16 V 1984 aresztowany, 26 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; wielokrotnie przesłuchiwany.

Od 1986 na emigracji w USA.

1983-1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Brygada.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Reszel

Opcje strony

do góry