Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Seskiewicz Halina Agata

Halina Agata Seskiewicz, ur. 15 IX 1942 w Górkach Sypniewie k. Łomży. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1968), doktorat (1980).

1968–1981 w PZPR i Zrzeszeniu Prawników Polskich, przew. Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet.

1960–1968 technik farmacji w aptece w Szpitalu Powiatowym w Kolnie, 1968–1975 radca prawny w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych tamże, Prezydium PRN tamże i Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Łomży, 1975–1979 w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni tamże; 1979–1983 w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska tamże i GS Samopomoc Chłopska w Piątnicy.

Od IX 1980 w „S”; doradca prawny Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Łomży, nast. Oddziału w Łomży Regionu Mazowsze, współorganizatorka zebrań informacyjnych i wyborczych załóg pracowniczych, współautorka uchwał, rezolucji, współorganizatorka akcji protestacyjnych w woj. łomżyńskim; VI, XII 1981 delegatka na I i II WZD Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku i Gołdapi, 5 II 1982 zwolniona.

Od X 1983 na emigracji w USA.

 1981–1985 rozpracowywana przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Łomży w ramach SOS/SOR krypt. Sarna.

 

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Łomża

Opcje strony

do góry