Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sękowski Roman

Roman Sękowski, ur. 16 VIII 1931 w Jaśkach k. Suwałk. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny (1955).

Bibliofil, kolekcjoner, historyk. Pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, 1955-1978 jej dyrektor, 1978-1981, 1990-1992 wicedyrektor. 1958-1981 w PZPR, legitymację złożył po 13 XII 1981, zwolniony z pracy.

We IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” w WBP w Opolu.

Jeden z czołowych opolskich kolporterów podziemnej prasy, literatury oraz innych materiałów głównie od wydawców na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim, przekazywał środowisku związanemu z Janem Całką (właściciel księgozbioru 4 tys. wolumenów). Jego mieszkanie było miejscem spotkań opolskich działaczy opozycyjnych.

Podczas wyborów 4 VI 1989 obserwator z ramienia „S” przy Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Autor ''Herbarza szlachty śląskiej'', t. 1–6, Katowice 2002–2008.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1964), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980).

Do 7 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/III WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Księgarnia.

Antoni Maziarz

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry