Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18570,Setowski-Krzysztof-Maciej.html
18.05.2024, 20:45

Sętowski Krzysztof Maciej

Krzysztof Maciej Sętowski, ur. 30 VIII 1956 w Radomiu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek ekonomia (1994).

W VI 1976 uczestnik demonstracji w Radomiu.

Od jesieni 1980 organizator kolportażu wydawnictw niezależnych tamże; w 1980 członek założyciel, następnie wiceprzewodniczący NZS w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (od 1996 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), członek ogólnopolskiej Komisji Koordynacyjnej NZS, w 1981 student WSI, przewodniczący Koła Ekonomii Politycznej tamże; 26 X – 13 XII 1981 aktywny uczestnik strajku okupacyjnego w WSI (m.in. szef straży strajkowej, rzecznik prasowy).

Po 13 XII 1981 w ukryciu, współpracownik podziemia (przechowywanie części środków finansowych Regionu Ziemia Radomska) i NZS.

1990-1999 własna działalność gospodarcza, 1994-1996 dyr. Biura Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, 1994-1997 przewodniczący Społecznego Komitetu Ekorozwoju Radomia, od 1996 wiceprezydent Radomskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój; od 1995 członek Rady Głównej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, 1996-2001 wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska tejże, od 2001 członek Prezydium. Od 2002 pełnomocnik warszawskich firm prawniczych.

 

Sebastian Piątkowski

Opcje strony