Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Siankowski Andrzej Jan

Andrzej Jan Siankowski, ur. 22 VI 1953 w Jarocinie. Ukończył Technikum Łączności w Poznaniu (1977).

1968-1988 monter w Jarocińskich Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Jaroma. 1975-1980 w PZPR.

W VIII 1980 współorganizator strajku w JZPML Jaroma, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, od 15 IX 1980 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego w Jarocinie z siedzibą w Jaromie, następnie przewodniczący KZ, od 13 III 1981 wiceprzewodniczący MKZ w Jarocinie.

17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp.; zwolniony 8 I 1982.

Od 1988 menadżer w dyrekcji PPVH JAG Sp. z o.o.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry