Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18577,Sidorowicz-Wladyslaw.html
2021-03-06, 05:53

Sidorowicz Władysław

Władysław Sidorowicz, ur. 17 IX 1945 w Wilnie, zm. 24 VII 2014 we Wrocławiu. 1963-1968 student Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydz. Lekarski; absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, Wydz. Lekarski (1971).

1968-1969 zatrudniony w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, 1970-1971 w szpitalu im. Ludwika Rydygiera tamże; 1972-1975 pracownik AM we Wrocławiu (z przyczyn politycznych odsunięty od pracy); w 1976 kierownik w Zespole Opieki Zdrowotnej Śródmieście tamże; 1977-1979 asystent w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w tym mieście; 1979-1999 zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, do XII 1981 kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego i ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego. 1964-1965 w ZSP, 1965-1968 w ZMW, przewodniczący Zarządu ZMW w AM we Wrocławiu. W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych we Wrocławiu, człowiek Komitetu Międzyuczelnianego. W IV 1968 tymczasowo aresztowany, 18 IX 1968 skazany na 6 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata.

Od IX 1980 w „S”, organizator zakładowych, regionalnych i krajowych struktur „S”, przewodniczący KZ w miejscu pracy; przewodniczący RKK Służby Zdrowia i wiceprzewodniczący KKK Służby Zdrowia; członek ZR „S” Dolny Śląsk, delegat na I KZD.

13 XII 1981 – 11 VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie i Grodkowie. 1982-1987 członek Rady Solidarności Walczącej.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. zdrowia. W 1991 minister zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. 1989-1992 współtworzył Izby Lekarskie, pracując w Komitecie Założycielskim Krajowym. 1990-1992 przewodniczący Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. 1994-2003 lekarz oraz dyrektor Wydz. Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, 2003-2005 dyrektor Departamentu Spraw Społecznych tamże. 1999-2005 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; 1999-2000 wiceprzewodniczący Rady Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych. 2005-2011 senator RP z listy PO.

9 XII 1982 – 4 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach KE krypt. Brutal.

Grzegorz Waligóra

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony