Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sielicka Mirosława Wanda

Mirosława Wanda Sielicka, ur. 24 V 1935 w Nowej Lubomirce na Wołyniu. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1957) i Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa i Administracji (1969).

1957-1959 nauczycielka w SP i LO w Bystrzycy Kłodzkiej, 1959-1977 w SP w Wałbrzychu, 1963-2003 w LO Sióstr Niepokalanek tamże.

We IX 1980 współorganizatorka Komitetu Założycielskiego „S” przy I LO w Wałbrzychu; 1980-1981 członek KZ „S”, współzałożycielka i członek „S” Pracowników Oświaty i Wychowania woj. wałbrzyskiego. 1980-1989 przewodnicząca wałbrzyskiego KIK; w V 1981 współzałożycielka wałbrzyskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.

Po 13 XII 1981 łączniczka pomiędzy środowiskami opozycyjnymi, za pośrednictwem KIK-u organizatorka pomocy medycznej i prawnej dla represjonowanych, prowadziła akcje edukacyjne jak zachować się podczas aresztowań, przesłuchań i w trakcie procesów. W 1981 organizatorka Komitetu Pomocy Internowanym i Komitetu Pomocy Aresztowanym w Wałbrzychu. 1980-1989 organizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Wałbrzychu, organizatorka szeregu wykładów przy KIK-u, głównie z historii najnowszej.

W 1989 czynna uczestniczka odradzania się struktur wałbrzyskiej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania. Od 2003 na emeryturze.

Odznaczona Medalem Edukacji Narodowej (1999).

3-14 VI 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 15 VII 1982 – 12 X 1989 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach KE.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry