Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sierański Ireneusz

Ireneusz Sierański, ur. 27 VII 1947 w Łaskarzewie, zm. 1 IX 2017 w Mississauga (Kanada). Ukończył Elektromechaniczną Szkołę Zawodową w Warszawie (1966), XV LO tamże (1976).

W 1966 r. elektromonter w MZK w Warszawie, 1966-1968 zasadnicza służba wojskowa, 1968-1970 elektryk w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Warszawie, 1970-1981 funkcjonariusz MO w Batalionie Pogotowia i Zmotoryzowanych Patroli Komendy Stołecznej MO.

1973-1982 członek PZPR, członek ZMS (od 1974 przewodniczący Zarządu Zakładowego ZMS w BP i ZP KS MO).

26 V 1981

współorganizator spotkania przedstawicieli jednostek MO z województwa stołecznego i kilku innych województw w siedzibie Batalionu Patrolowego KS MO, od 26 V 1981 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Funkcjonariuszy MO, 1 VI 1981 przewodniczący Zjazdu Delegatów jednostek MO w Warszawie, od 1 VI 1981 członek prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO, od 9 VI 1981 przewodniczący prezydium OKZ ZZ FMO, 17 VI 1981 zwolniony ze służby w MO za próbę działalności związkowej, organizator tajnych posiedzeń prezydium OKZ ZZ FMO w Warszawie, od 25 IX 1981 przewodniczący Komitetu Protestacyjnego, współorganizator protestu byłych funkcjonariuszy MO - okupacji Hali Gwardii przeciwko odroczeniu rozprawy rejestracyjne ZZ FMO, we IX 1981 reprezentant OKZ ZZ FMO podczas II tury I KZD „S”, w 1981 sygnatariusz listów i petycji do Sejmu PRL w sprawie zezwolenia funkcjonariuszom MO na zrzeszanie się w związkach zawodowych, współpracownik ZR Mazowsze „S”, 19 X 1981 zatrzymany, zwolniony po interwencji Seweryna Jaworskiego i Zbigniewa Romaszewskiego, XI-XII 1981 uczestnik akcji pomocy dla strajkujących studentów WOSP, 4 XII 1981 przewodniczący delegacji ZZ FMO podczas uroczystości poświęcenia sztandaru „S” w KWK Rozbark w Bytomiu, 11 XII 1981 uczestnik obrad KK „S”, 11-13 XII 1981 uczestnik protestu głodowego funkcjonariuszy MO w Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie.

Od 13 XII 1981 w ukryciu; 14 XII 1981 przekazał list stoczniowców do warszawskich zakładów pracy; 19 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białołęce, zwolniony 23 XI 1982 (7 X – 23 XI 1982 na przepustce – hospitalizowany), po zwolnieniu z internowania wielokrotnie przesłuchiwany; od 1982 na emeryturze milicyjnej; w III 1982 usunięty z PZPR za próbę działalności związkowej w MO, w 1982 inicjator wydawania podziemnego pisma "Godność", 1982-1985 współpracownik (przekazywał sprzęt i materiały do publikacji) i autor tekstów (ps. „Ibis”, JS”, „Rena”, „Sierżant”), od 1983 organizator kolportażu; 1983-1986 współwłaściciel sklepu zoologicznego w Warszawie; w VI 1986 (na dwa miesiące) przed wyjazdem z kraju zmuszony do zwrotu mieszkania (spółdzielczego), w którego efekcie rodzina stała się bezdomna, w VIII 1986 po odsprzedaniu swej części sklepu wspólnikowi i rozliczeniu transakcji w wydziale finansowym dzielnicy Warszawa Wola, wezwany przez urząd skarbowy do zapłacenia dodatkowych 80 tys. zł, w VIII 1986 wyemigrował do Kanady.

Opublikował Wspomnienia Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO. 1981-1986 (Toronto 2012).

Odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

9 VIII 1983 – 20 XI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Rozłam, 15 VIII 1983 – 20 XI 1985 przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR Pismo.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry