Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sierański Ireneusz

Ireneusz Sierański, ur. 27 VII 1947 w Łaskarzewie (pow. garwoliński, woj. mazowieckie), zm. 1 IX 2017 w Mississauga (Kanada). Ukończył Elektromechaniczną Szkołę Zawodową w Warszawie (1966), XV LO tamże (1976).

1966 elektromonter w MZK w Warszawie, 1966–1968 zasadnicza służba wojskowa, 1968–1970 elektryk w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Warszawie, 1970–1981 funkcjonariusz MO w Batalionie Pogotowia i Zmotoryzowanych Patroli Komendy Stołecznej MO (Batalionie Patroli Zmotoryzowanych i Pogotowia Komendy Stołecznej MO/Batalionie Patrolowym KS MO). Od 1973 członek PZPR, ZMS (od 1974 przew. Zarządu Zakładowego ZMS w BPiZP KS MO).

26 V 1981 współorganizator spotkania przedstawicieli jednostek MO z woj. stołecznego i kilku innych województw w siedzibie Batalionu Patrolowego KS MO, od 26 V 1981 przew. Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Funkcjonariuszy MO. 1 VI 1981 przew. Zjazdu Delegatów jednostek MO w Warszawie. Od 1 VI 1981 członek prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO, od 9 VI 1981 przew. prezydium OKZ ZZ FMO, 17 VI 1981 zwolniony ze służby w MO za próbę działalności związkowej, organizator tajnych posiedzeń prezydium OKZ ZZ FMO w Warszawie, od 25 IX 1981 przew. Komitetu Protestacyjnego, współorganizator protestu b. funkcjonariuszy MO – okupacji Hali Gwardii przeciwko odroczeniu rozprawy rejestracyjnej ZZ FMO, IX 1981 reprezentant OKZ ZZ FMO podczas II tury I KZD „S”, 1981 sygnatariusz (w imieniu Prezydium ZZ FMO) listów i petycji do Sejmu PRL ws. zezwolenia funkcjonariuszom MO na zrzeszanie się w zw. zaw., współpracownik ZR Mazowsze „S”. 19 X 1981 zatrzymany, zwolniony po interwencji Seweryna Jaworskiego i Zbigniewa Romaszewskiego, XI–XII 1981 uczestnik akcji pomocy dla strajkujących studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. 4 XII 1981 przew. delegacji ZZ FMO podczas uroczystości poświęcenia sztandaru „S” w KWK Rozbark w Bytomiu. 11 XII 1981 uczestnik obrad KK „S”, 11–13 XII 1981 protestu głodowego funkcjonariuszy MO w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

Od 13 XII 1981 w ukryciu. 14 XII 1981 przekazał list stoczniowców do warszawskich zakładów pracy. 19 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białołęce, 23 XI 1982 zwolniony (7 X–23 XI 1982 na przepustce – hospitalizowany); po zwolnieniu z internowania kilkakrotnie przesłuchiwany; od 1982 na emeryturze milicyjnej; III 1982 usunięty z PZPR za próbę działalności związkowej w MO, 1982 zaangażowany w powstanie czasopisma „Godność”, 1982–1984 współpracownik (przekazywał sprzęt i materiały do publikacji) i autor tekstów (ps. Ibis, JS, Rena, Sierżant), od 1983 organizator kolportażu; 1983–1986 współwłaściciel sklepu zoologicznego w Warszawie; VI 1986 (na 2 mies.) przed wyjazdem z kraju zmuszony do zwrotu mieszkania (spółdzielczego), co doprowadziło jego rodzinę do bezdomności, VIII 1986 po odsprzedaniu swej części sklepu wspólnikowi i rozliczeniu transakcji w wydziale finansowym dzielnicy Warszawa-Wola wezwany przez urząd skarbowy do zapłacenia dodatkowych 80 tys. zł kary, VIII 1986 emigracja do Kanady.

Autor Wspomnień Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO. 1981–1986 (2012).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

9 VIII 1983–20 XI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Rozłam; 15 VIII 1983–20 XI 1985 przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Pismo.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry