Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Silczak Czesław

Czesław Silczak, ur. 6 VII 1953 w Tarnowskich Górach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydz. Nauk Społecznych (1978).

1978-2006 nauczyciel w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach.

Od IX 1980 w „S”, X 1980 – 13 XII 1981 wiceprzewodniczący Międzyszkolnej Komisji Oświaty „S” w Tarnowskich Górach. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Od końca 1982 współpracownik podziemnego pisma „Głos Śląsko-Dąbrowski”, odpowiedzialny za kolportaż i zaopatrzenie, 1983-1989 redaktor naczelny, autor, organizator kolportażu „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”; kolporter podziemnych pism (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Antyk”). Twórca i szef Wydawnictwa Głosu Śląsko-Dąbrowskiego. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy.

W 1989 współpracownik bytomskiego KO. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Weronika Rudnicka

Opcje strony

do góry