Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18636,Skaskiewicz-Edward.html
2021-03-06, 02:29

Skaskiewicz Edward

Edward Skaskiewicz, ur. 10 VII 1936 w Dobryniu (woj. lubelskie). Ukończył SP w Bielawie (1952).

1951-1967 grawer w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. II Armii Wojska Polskiego Bielbaw, 1967-1982 w Bielawskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Bieltex w Bielawie.

30-31 VIII 1980 organizator i przewodniczący KS w BZPB Bieltex. We IX 1980 organizator Komitetu Założycielskiego w tym zakładzie, następnie z-ca przewodniczącego KZ „S”. 1980-1983 współzałożyciel, redaktor, autor tekstów, drukarz pisma „S” BPZB Bieltex „Robotnik”. W 1981 członek MKK „S” Ziemi Dzierżoniowskiej, delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

13 XII 1981 – 28 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze. Po wyjściu włączył się w działalność podziemną. 1982-1983 organizator i koordynator sieci kolportażu pism podziemnych na terenie Bielawy, m.in.: „Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz książek paryskiej Kultury i NOWej. Kolporter ulotek, znaczków, banknotów, kart świątecznych. Do I 1983 uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach, manifestacji, zbiórek na działalność związkową i pomoc represjonowanym.

W 1983 zmuszony przez SB do emigracji, wyjechał do RFN; organizator we Frankfurcie nad Menem wieców poparcia dla represjonowanych w kraju i spotkań informacyjnych nt. realiów stanu wojennego w Polsce. W 1984 wyjechał do USA; organizator w Nowym Jorku spotkań solidaryzujących się z represjonowanymi w Polsce. Od 1984 przesyłał do Polski środki finansowe dla Solidarności Walczącej. 1984-1986 pomocnik hydraulika w małych prywatnych firmach Nowego Jorku, 1986-1992 hydraulik w Cayazzo Industrie Nowy Jork, 1992-2004 w Total Plumbing Incorporation Denver. Od 2004 na emeryturze. W 2005 wrócił do Polski.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Bielawa

Opcje strony