Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skowroński Bogdan

Bogdan Skowroński, ur. 12 VI 1934 w Różanie. 1948-1950 uczeń Niższego Seminarium Duchownego w Żaganiu, po jego likwidacji ukończył LO w Żaganiu (1952).

W X 1944 wraz z matką osadzony w obozie przejściowym w Jędrzejowie. 1945-1948 kilkadziesiąt razy zmieniał miejsce zamieszkania. Od 1952 ślusarz w Jeleniogórskich Zakładach Celulozy i Włókien Sztucznych; 1954-1956 zasadnicza służba wojskowa w wojskach pancernych; 1959-1969 ślusarz w Fabryce Narzędzi w Jeleniej Górze; od 1969 ślusarz w zakładach Agromet-Archimedes we Wrocławiu. Członek ZHP, konsekwentnie odmawiał wstąpienia do ZMP. W VI 1956 świadek wydarzeń poznańskich; osadzony przez 70 dni w areszcie wojskowym za pobicie sierżanta, który zniszczył fotografie jego zmarłych rodziców. W 1963 na wniosek przewodniczącego POP PZPR postawiony w stan oskarżenia z par. 22 tzw. Małego Kodeksu Karnego (oszczerstwa przeciw ustrojowi PRL); uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze; po rewizji wyroku, wniesionej przez prokuraturę, postępowanie umorzone przez Sąd Wojewódzki we Wrocławiu na mocy amnestii. Od 1979 kolporter w swoim środowisku pism „Robotnik Wybrzeża”, „Biuletyn Dolnośląski” oraz Raportu Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

W VIII 1980 organizator strajku w zakładach Agromet-Archimedes. Od IX 1980 w „S” organizator „S” w tym zakładzie; przewodniczący Koła, następnie członek KZ i Prezydium KZ. W 1981 w czasie jesiennego strajku NZS uczestnik spotkań z młodzieżą protestującą na uczelniach. W swoich wystąpieniach podkreślał wspólnotę interesów robotników i studentów.

13 XII 1981 zatrzymany i internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 23 XII 1981 w Grodkowie. 1 VII 1982 zwolniony w celu hospitalizacji; 3 XI 1982 – 23 XI 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie. 31 I 1983 zwolniony z pracy.

Od V 1983 na emigracji we Francji. Do 1997 w Marns. Działacz m.in. polsko-francuskiej organizacji Loara-Wisła, organizującej pomoc dla „S”. Do Polski wrócił po nabyciu francuskich uprawnień emerytalnych. Od 1997 prowadzi małe gospodarstwo rolne w Zakrzowie k. Środy Śląskiej.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry