Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Skudniewski Wacław Feliks

Wacław Feliks Skudniewski, ur. 4 IX 1946 w Warszawie. Ukończył XIV LO tamże (1978).

1964 ślusarz w Zakładach Remontowych Maszyn Budowlanych Zremb w Warszawie, 1965–1982 monter urządzeń hutniczych, rozdzielca wyrobów w Hucie Warszawa.

VIII 1980 współorganizator NSZZ „S” tamże, członek Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „S”, od I 1981 KZ „S”, 1980–1981 Komisji ds. Interwencji przy KZ „S”.

XII 1981 uczestnik strajku w Hucie Warszawa, członek Tajnej Komisji Zakładowej „S”, od VI 1982 w MRKS, od XI 1982 reprezentant TKZ „S” Huty w kierownictwie MRKS (tzw. piątce). 29 XI 1982 zatrzymany, 1 XII 1982 aresztowany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, 19 V 1983 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rok i 6 mies. pozbawienia wolności; 12 VIII uchylenie wyroku na mocy ustawy o amnestii przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego, umorzenie postępowania, 15 VIII 1983 zwolniony z aresztu.

Zwolniony z pracy w Hucie Warszawa, 1983–1984 dozorca w Bazie Transportu Samochodowego Łączność w Warszawie, 1984–1989 agent punktu skupu Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych tamże.

1984–1989 działacz przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, szef działającego tamże punktu kolportażu hurtowego wydawnictw niezależnych z całej Polski; 1985–1988 emiter Radia „S”. 1987–1988 wychowawca, współorganizator kolonii i zimowisk dla dzieci działaczy opozycji i osób represjonowanych. 1983–1989 czterokrotnie zatrzymany, wielokrotnie przesłuchiwany i poddawany rewizjom.

1989–2003 kontroler w Hucie Warszawa, 1993–2003 przew. Komisji Wydziałowej Wydz. W-47 (Walcownia Zimnej Taśmy) NSZZ „S”, 1995–2003 członek Prezydium KZ „S” Pracowników Huty Warszawa; 1996 delegat na WZD Regionu Mazowsze, do 2003 członek Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa „S”, od 2003 na emeryturze, 2002–2010 prezes, od 2010 wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy Przywrócić Dzieciństwo im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

24 VI 1983–18 I 1985 rozpracowywany przez Wydz. VI Dep. II MSW, 18 I 1985–16 X 1987 przez Wydz. III-2 SUSW.

Tomasz Szostek|Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry