Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18669,Mokanek.html
2023-09-23, 18:33

Mokanek

Marek Skwarczyński, ur. 5 IV 1955 w Częstochowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Częstochowie (1973).

1973-1975 pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, 1975-1982 Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach.

21-22 VIII 1980 współorganizator strajku w Fazosie, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ; współorganizator i wiceprzewodniczący MKK, następnie MKZ w Tarnowskich Górach, od VI 1981 członek Prezydium Zarządu Podregionu „S” Tarnowskie Góry.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w Fazosie, wiceprzewodniczący KS; 21 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zabrzu, 16 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu (uczestnik 6-dniowej głodówki), Wrocławiu (uczestnik 7-dniowej głodówki) i Strzelinie; w V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; w II 1982 zwolniony z pracy. 1983-1996 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Zagranicznym TWD Elmar w Gliwicach (od 1991 Elmar-Zremb Sp. z o.o.).

W 1989 członek KO Ziemi Tarnogórskiej, 1990-1993 wiceprzewodniczący VI-IX 1989 przewodniczący KZ „S” w TWD Elmar, IX 1989 – 1992 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Tarnowskich Górach, 1990-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i KZD. 1996-1998 wiceprezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Bonus Sc. w Gliwicach, 1998-2001 pracownik Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Dublet Sc. w Żarkach, 2001-2002 Plombat Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, 2002 – II 2009 prezes Zarządu Elmar-Zremb-Baterie Sp. z o.o. w Gliwicach; II 2009 – IX 2010 dyr. Loxa Sp. z o.o. w Żarkach, od 2010 na emeryturze, 1998-2001 w RS AWS.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

22 VIII 1980 – 26 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Przerwa; 19 V 1981 – 14 IV 1982 przez Wydz. IIIA/V-2 KW MO w ramach KE krypt. Spiker.

 

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony