Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Słowik Andrzej

Andrzej Słowik, ur. 30 VIII 1949 w Łodzi. Ukończył zawodową szkołę piekarniczą (1966).

1967-1973 mechanik maszyn szwalniczych w zakładach odzieżowych, 1974-1981 kierowca w MPK w Łodzi. 1977-1981 w PZPR.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w MPK, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący MKZ Ziemia Łódzka, członek Prezydium KKP; V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK, następnie Prezydium KK, odpowiedzialny m.in. za poligrafię związkową.

13 XII 1981 wzywał (z Jerzym Kropiwnickim) z siedziby ZR do strajku generalnego w Regionie; aresztowany, 30 XII 1981 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi na 4,5 roku więzienia, w wyniku rewizji prokuratorskiej SN zwiększył wyrok do 6 lat, przetrzymywany w AŚ w Łodzi, następnie AŚ Warszawa-Mokotów, ZK w Hrubieszowie i Barczewie: wiosną 1984 prowadził 57-dniową głodówkę w ZK o status więźnia politycznego, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii. Na przełomie 1985/1986 wyjechał nielegalnie na Zachód, spotykał się z działaczami międzynarodowych central związkowych, przyczynił do afiliowania „S” przy Światowej Konfederacji Pracy oraz Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych; w III 1986 wrócił nielegalnie do kraju; od III 1988 przewodniczący tajnej Regionalnej Komisji „S” Ziemi Łódzkiej, od X 1986 współorganizator (z Kazimierzem Bednarskim, J. Kropiwnickim i Grzegorzem Palką) jawnej działalności Prezydium Zarządu Regionalnego w opozycji do RKW Ziemi Łódzkiej; W IV 1987 współzałożyciel Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981. 1988-1989 taksówkarz.

W 1989 przywrócony do pracy w MPK; członek KZ „S” tamże; w 1990 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, do 1992 przewodniczący ZR Ziemi Łódzkiej, delegat na KZD, członek KK. 1992-1993 wiceminister pracy i polityki socjalnej, następnie kierownik Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych MPK w Łodzi. Od 2001 mieszka i pracuje w Australii.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Londyn, 1990).

1981-1982, 1984-1990 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/WSiA KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Muzyk.

 

Włodzimierz Domagalski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry