Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Smoleński Olgierd Antoni

Olgierd Antoni Smoleński, ur. 27 XI 1958 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Inżynierii Lądowej (1983).

Od X 1980 w NZS, 1981 przew. Koła na Wydz. Inżynierii Lądowej, członek Rady Koordynacyjnej NZS PW, II 1981 uczestnik tzw. strajku łódzkiego (ws. rejestracji NZS), XI–XII 1981 tzw. strajku radomskiego na PW, przew. KS na Wydz. IL.

13 XII 1981–1988 jeden z animatorów niezależnych działań studentów PW (ps. Inżynier), uczestnik spotkań kierownictwa Grup Oporu Solidarni i działaczy NZS PW, drukarz podziemnych wydawnictw (m.in. „Tygodnika Mazowsze”) i ulotek; udostępniał mieszkanie na podziemną drukarnię (do wiosny 1982), pisanie matryc i punkt kontaktowy Teodora Klincewicza, po 1982 na punkt kontaktowy drukarni „Tygodnika Mazowsze” i spotkania opozycji, 1982–1986 zaangażowany w nagrywanie kaset do tzw. gadał, zbieranie i dostarczanie informacji potrzebnych do przygotowania akcji specjalnych, ich uczestnik, łącznik T. Klincewicza z GOS. 1983–1986 inspektor nadzoru w Wojewódzkim Zarządzie Dróg i Mostów w Warszawie, 1988–1990 dyr. techn., nast. dyr. handlowy Biura Usług Komputerowych Inteleks Sp. z o.o. w Łomiankach. Od 1991 współwłaściciel firmy handlowej Lampar w Warszawie. Od 2007 prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub NZS PW.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

27 VII 1983–15 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. VI Dep. II MSW w ramach SOR krypt. Klisza.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry