Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Socha Grzegorz

Grzegorz Socha, ur. 12 III 1947 w Sobiesękach k. Kalisza. Ukończył SP w Sobiesękach (1961).

1961–1965 uczeń Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu, 1965–1967 zatrudniony w gospodarstwie ogrodniczym rodziców, 1967–1972 telemonter we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych, 1972–1976 konserwator urządzeń teletechnicznych w Fabryce Stolarki Budowlanej Stolbud we Wrocławiu, 1976–1986 konserwator, elektromonter w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Polar/Polar tamże.

25 VI 1976 uczestnik strajku w Polarze. 1978–1980 kolporter niezależnych pism „Robotnik” i „Biuletyn Dolnośląski”.

27 VIII–1 IX 1980 współorganizator strajku w przedsiębiorstwie, wiceprzew. Zakładowego KS, łącznik Zakładowego KS z MKS we Wrocławiu. Od IX 1980 w „S”, od 1 IX 1980 wiceprzew. ZKZ, nast. od XII 1980 przew. Koła w Dziale Głównego Energetyka Polaru, 26 I–15 VI 1981 przew., p.o. przew. prezydium Komisji Przedsiębiorstwa, X 1980–I 1981 przew. Rady Pracowniczej. X 1980–V 1981 redaktor działu „S” w gazecie zakładowej „Polar”. Wiosną 1981 w Polarze współzałożyciel z Adamem Kempą i Zdzisławą Grzejdziak komórki Międzyzakładowego/RKOWzP we Wrocławiu. 1980–1981 udostępniał księgozbiór własnej biblioteki wydawnictw niezależnych (ponad 100 czytelników).

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i w Grodkowie, 11 VI 1982 zwolniony, po powrocie do pracy przeniesiony na stanowisko z niższą pensją. 1982–1986 przew. podziemnej struktury „S” w Dziale Głównego Energetyka Polaru podległej Tymczasowej KZ (od 1987 lider frakcji popierającej RKS Dolny Śląsk), uczestnik zbiórek składek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. 1982–1989 kolporter i koordynator sieci kolportażu podziemnych pism „U Nas”, „Z Dnia na Dzień”, „Kontur”, „Szkoła”, wydawnictw Spółdzielni Wydawniczej Profil we Wrocławiu (współpracownik Antoniego Wójtowicza) oraz ulotek. 1984–1986 członek Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa. 1984–1989 organizator druku i drukarz „Z Dnia na Dzień” i ulotek, 1986–1989 organizator druku, drukarz, autor i redaktor nacz. podziemnego pisma „U Nas”. 23 XII 1986 podczas opuszczania zakładu przeszukany przez Straż Przemysłową Polaru (znaleziono przy nim podziemne pisma), 31 XII 1986 zwolniony z pracy z tzw. wilczym biletem, 2 II 1987 ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Psie Pole. 1987–1989 prace dorywcze. 1982–1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, poddawany rozmowom ostrzegawczym.

1989–1999 ponownie pracownik Polaru/Polar SA, od 1999 na emeryturze.

27 VIII 1980–1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Sztafeta; 1 VII 1982–19 IX 1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW tamże w ramach SOR krypt. Drukarz; 6 XII 1983–28 VIII 1984 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR krypt. Marsz.

Marcin Lis|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry