Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sokołowski Lech

Lech Sokołowski, ur. 8 IV 1932 w Łomży, zm. 31 III 1995 w Jeleniej Górze. Ukończył Technikum Górnicze w Zabrzu.

1950–1957 górnik, ratownik górniczy w kopalni w Wałbrzychu, 1961–1963 technik strzałowy w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie, 1963–1980 kierownik wydz. Huty Warszawa.

VIII 1980 wiceprzew. zakładowego KS; od IX w „S”, członek prezydium Komitetu Założycielskiego, od I 1981 wiceprzew. KZ, przew. zakładowej Komisji ds. Interwencji. XI 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na rzecz realizacji postulatów służby zdrowia; do VI 1981 członek MKZ Mazowsze. VI, XII 1981 Delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze; wiceprzew. Krajowej Sekcji Hutników „S”.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS w Hucie Warszawa; 15 XII 1981 aresztowany, osadzony w ZK w Warszawie-Białołęce; 11 I 1982 uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie; przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. 1982–1989 koordynator prac Krajowej Sekcji Hutników; kolporter podziemnych pism, m.in. „Hutnicy 82”, „Solidarność Hutnicza”, „Nasza Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, książek wydawnictw NOWa, Krąg, CDN, znaczków poczt podziemnych; współorganizator wystaw niezależnych w kościele Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim. Wielokrotnie zatrzymywany. 4 IV 1984 aresztowany w Sosnowcu, osadzony w AŚ w Katowicach, Mysłowicach, nast. zwolniony na mocy amnestii. 1984 współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Przeciw Przemocy. Od 1984 na rencie.

1989 współzałożyciel KO w Grodzisku Mazowieckim. 1990–1994 społeczny członek Komisji Rady Miasta Grodziska Mazowieckiego; ławnik Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2018).

Od 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KS MO w ramach SOR krypt. Drut; 1988–1989 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Zastępca.

Tomasz Szostek|Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry