Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18752,Soluch-Tadeusz.html
24.05.2024, 16:19

Soluch Tadeusz

Tadeusz Soluch, ur. 12 XI 1950 w Częstochowie. Ukończył Technikum Hutnicze im. Walentego Obraniaka tamże (1969).

W I 1966 współtwórca młodzieżowej organizacji Związek do Walki z Komunizmem w TH. 1966-1968 członek Aeroklubu Częstochowskiego, 1967-1968 skoczek spadochronowy III klasy, w 1968 licencja pilota szybowcowego. 1969-1970 pracownik Częstochowskiej Odlewni Żeliwa Wulkan; VII-XII 1970 ochotnicza służba wojskowa w 10. Batalionie Powietrzno-Desantowym w Oświęcimiu, zwolniony po wypadku na ćwiczeniach; 1971-1972 pracownik Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Eldom – Zakład Usługowy w Częstochowie oraz Spółdzielni Pracy Ermet tamże, 1972-1973 Elektromontażu Kraków, 1974-1982 właściciel zakładu rzemieślniczego branży elektromechanicznej.

Od IV 1981 w NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „S”, założyciel i przewodniczący Tymczasowej RKK i Tymczasowego Regionalnego Komitetu Założycielskiego „S” Indywidualnego Rzemiosła w Częstochowie; od V 1981 członek Krajowej Komisji Koordynacyjno-Porozumiewawczej „S” IRz w Opolu; w VI 1981 uczestnik I Krajowego Zjazdu „S” IRz w Warszawie; od VII 1981 członek Krajowej Komisji Założycielskiej „S” IRz w Warszawie; IX-X 1981 uczestnik I KZD jako obserwator; od XI 1981 przewodniczący ZR Częstochowskiego „S” IRz. 3-6 XII 1981 delegat na I Krajowy Zjazd „S” IRz w Krakowie, członek Prezydium Zjazdu, przewodniczący obrad w 1. dniu. 8 XII 1981 współzałożyciel Regionalnej Społecznej Rady Koordynacyjnej w Częstochowie.

17 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Kokotku, 2 IV 1982 zwolniony.

1982-1989 na emigracji w USA i RFN. Od 1989 w Polsce; IV-V 1989 wspomagał Regionalny KO w Częstochowie przed wyborami. Od 1991 właściciel Centrum Handlowego Soluch Trade Center w Częstochowie; członek Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Częstochowie, V 1998 – I 1999 przewodniczący Zarządu. W 1998 współzałożyciel Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym z siedzibą w Radomiu, jeden z inicjatorów wmurowania pamiątkowej tablicy w miejscu powstania Regionalnego Komitetu Założycielskiego „S” w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego. W 2003 uczestnik I Światowego Kongresu Częstochowian.

Wojciech Rotarski

Opcje strony