Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18757,Soltys-Marian.html
2023-09-25, 18:12

Sołtys Marian

Marian Sołtys, ur. 22 VI 1948 w Biłgoraju, zm. 4 IX 2019. Ukończył ZSZ tamże (1965).

1973–1978 w PZPR.

1965–1972 monter silników okrętowych w Zakładach Przemysłu Metalowego w Poznaniu; 1972–1974 służba wojskowa; 1974–1976 ślusarz w Biłgorajskich Zakładach Naprawy Samochodów; 1976–1978 zatrudniony na kontrakcie przy budowie ropociągu w ZSRS (Energopol Warszawa); 1978–1984 lakiernik samochodowy w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Biłgoraju.

Od X 1980 w „S”; od X 1980 współzałożyciel i wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, a nast. KZ, od 6 XII 1980 wiceprzew. Międzyzakładowego Komitetu Rejonowego w Biłgoraju, XII 1980 – V 1981 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; od 30 VI 1981 wiceprzew. Zarządu Oddziału Ziemia Biłgorajska Regionu Środkowo-Wschodniego. Współorganizator bibliotek związkowych przy BZNS i MKR (gł. dostawca książek z Lublina, Warszawy, Gdańska i Wrocławia). 10 III – 30 XI 1981 objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KW MO w Zamościu ws. kolportażu literatury o treści antypaństwowej w Biłgoraju.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie, od 13 VII 1982 na przepustce, 24 VII 1982 uchylono internowanie. VIII 1982 – 1988 sporadycznie drukarz ulotek (m.in. z żoną Józefą), kolporter podziemnych wydawnictw otrzymywanych z Lublina, Warszawy, Gdańska, Wrocławia i Zamościa (m.in. pismo „Informator «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”), organizator akcji ulotkowych i plakatowych. 31 VIII 1982 zatrzymany (ze Stanisławem Przytułą), osadzony w areszcie KW MO w Zamościu, objęty śledztwem ws. malowania haseł „S” w Biłgoraju, wielokrotnie przesłuchiwany; 21 IX 1982 osadzony w ZK w Zamościu, 10 XII 1982 skazany przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. 23 VII 1983 Sąd Rejonowy w Biłgoraju darował karę na mocy amnestii. Od 1984 na rencie. 13 X 1988 współzałożyciel ujawnionego Zarządu Oddziału w Biłgoraju.

W 1989 przew. Komitetu Założycielskiego w ZNTK tamże, 24 IV 1989 – 1995 wiceprzew. ZO. 1989–1990 członek KO Ziemi Biłgorajskiej, IV – VI 1989 uczestnik kampanii wyborczej kandydatów Wojewódzkiego KO w Zamościu (akcje plakatowe, organizacja spotkań).

Od 1991 członek Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny (członek zarządu przez jedną kadencję). W l. 90. w PC. Od 2013 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

3 X 1980 – 9 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Zamościu w ramach SOR krypt. Łada; 18 III 1981 – 17 I 1983 w ramach SOR krypt. Kolporter; 31 VIII 1982 – 6 V 1983 przez Wydz. V w ramach SOR krypt. Malarze; 11 I 1986 – 30 IV 1989 przez p. V RUSW w Biłgoraju w ramach SOR krypt. Znienawidzony; 24 X 1988 – 22 IX 1989 przez p. V RUSW w Biłgoraju w ramach SOR krypt. Struktura.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Biłgoraj

Opcje strony