Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18760,Sopel-Tadeusz.html
2023-10-01, 06:32

Sopel Tadeusz

Tadeusz Sopel, ur. 28 III 1928 w Orzechowcach k. Przemyśla, zm. 12 VII 2010. Ukończył LO w Przemyślu (1965).

1945-1951 zatrudniony w prywatnych pracowniach krawieckich w Przemyślu, 1951-1955 w Państwowym Przedsiębiorstwie Krawiecko-Kuśnierskim, 1955-1956 w PTTK, 1956-1957 w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki Ruch; 1962-1990 prowadził własne gospodarstwo sadownicze w Orzechowcach.

Od I 1981 w Solidarności Wiejskiej, od II 1981 przewodniczący Koła w Orzechowcach, od III w „S” RI, od XII 1981 przewodniczący Zarządu Gminnego w Żurawicy. 5 I – 19 II 1981 uczestnik w Rzeszowie strajku ustrzycko-rzeszowskiego.

W 1982 organizator stałej pomocy materialnej rodzinie uwięzionego Marka Pudlińskiego. W 1983 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Busoli”, „Solidarności Rolników”, „KOS-a”, „Tygodnika Mazowsze”, „Żywią i Bronią”, „Solidarności Walczącej”, „Hutnika”. W 1984 współzałożyciel (z Markiem Kuchcińskim i Józefem Olszańskim), członek 3-osobowej komórki OKOR na terenie woj. przemyskiego; organizator kolportażu po lewej stronie Sanu aż po Jarosław (korzystał też ze skrzynki kontaktowej w Żurawicy w mieszkaniu Emila Wojtaszka). 1983-1985 autor w pismach podziemnych: „Busola” i „Solidarność Rolników” (ps. Zdzisław O., Zbigniew Oleś, Zbigniew O., Z.O.).

W 1989 działacz związkowy na terenie gm. Żurawica, delegat na Krajowy Zjazd Założycielski „S” RI w Warszawie. 19 XI 1989 delegat na Zjazd Wojewódzki, przewodniczący obrad, przez kilka kadencji członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej „S” RI (z siedzibą w Jarosławiu). Od 1989 członek Wojewódzkiego KO w Przemyślu, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: organizator spotkań z kandydatami do Parlamentu. 1990-1993 wójt gm. Żurawica. Od 1993 na emeryturze.

Autor książki ''Niezależny Ruch Chłopski „Solidarność” w Polsce Południowo-Wschodniej w 1980-1989 r.'' (Przemyśl 2000).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Żurawica

Opcje strony