Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sosnowski Andrzej

Andrzej Sosnowski, ur. 18 III 1963 w Szczecinku. Ukończył Technikum Budowy Okrętów Conradinum w Gdańsku (1983).

1986-1988 członek Komisji Uczelnianej NZS, 1988-1989 Komisji Międzyuczelnianej NZS Gdańsk. 1986-1989 współzałożyciel podziemnego pisma NZS Uniwersytetu Gdańskiego „Impuls”, autor artykułów, drukarz. 1987-1988 współzałożyciel i redaktor podziemnych pism: NZS Politechniki Gdańskiej „Polibuda”, w 1988 NZS Akademii Medycznej w Gdańsku „Eskulap” i NZS Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku „Maraton”. W V 1988 współorganizator strajku solidarnościowego ze Stocznią Gdańską im. Lenina na UG, członek KS, W VIII 1988 uczestnik, jako przedstawiciel NZS, strajku w SG, członek Akademickiego Komitetu Solidarnościowego. W 1988 uczestnik tajnego III Zjazdu NZS w Gdańsku.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży. 1989-1990 w USA, 1991-1993 pracownik Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych w Gdańsku. Absolwent UG, Wydz. Ekonomiki Transportu (1990). Od 1993 prezes Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka. Od 2006 członek KZ „S” SKOK.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, wyróżnieniem Zasłużony dla SKOK (2007).

30 IV 1980 – 4 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Płocku w ramach KE krypt. Sosna.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry