Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Spera Andrzej Jan

Andrzej Jan Spera, ur. 20 IX 1952 w Ławszowej k. Bolesławca. Ukończył Studium Zawodowe w Kłodzku (1981).

1970-1972 murarz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1 we Wrocławiu, 1974-1986 telemonter, instruktor techniczny w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Kłodzku, 1986-1989 malarz w prywatnej firmie remontowej. 1978-1980 współzałożyciel i członek Konfederacji Rzeczpospolitej Polskiej, podziemnej organizacji współpracującej z ROPCiO, działającej na terenie Ziemi Kłodzkiej.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego w RUT, następnie przewodniczący KZ; w 1981 członek „S” Kłodzko.

1981-1985 współzałożyciel i członek podziemnej MKK Kłodzko i KOS Solidarność Ziemi Kłodzkiej. Wielokrotnie represjonowany: w 1982 i 1983 rewizje; 3 XI 1982 aresztowany, 16 XII 1982 zwolniony, uniewinniony, w 1983 postępowanie wznowiono, w 1984 ostatecznie umorzono na mocy amnestii. 1982-1983 współzałożyciel pism podziemnych: „Żółw”, „KOS”, „Solidarność Zwycięży”, odpowiedzialny za druk i dostawy sprzętu i materiałów poligraficznych, organizację transportu i udostępnianie lokalu, 1982-1985 współorganizator i koordynator sieci kolportażu wydawnictw podziemnych m.in.: „Emisariusza”, „Młodej Polski”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej” oraz książek NOWej, paryskiej „Kultury”, ulotek, znaczków poczt podziemnych i in. materiałów, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, organizator manifestacji, zbiórek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. W 1982 przygotowywał technicznie i emitował kasety magnetofonowe z audycjami KOS Ziemi Kłodzkiej i audycjami Radia „S” w Kłodzku.

1989-1990 współorganizator i członek jawnie działającej MKK „S” Kłodzko, członek KO Ziemi Kłodzkiej. 1989-1990 elektryk w Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Kłodzku, 1989-1996 mistrz elektryk w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym w Wałbrzychu Oddział w Kłodzku. 1989-1996 przewodniczący KZ „S” tamże. W 1994 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk. 1996-1997 właściciel prywatnej firmy Usługi Elektryczne – Instalacja i Pomiary w Kłodzku, od 1996 elektryk w Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Kłodzku.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Kłodzko

Opcje strony

do góry