Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stach Marian

Marian Stach, ur. 17 I 1946 w Krakowie. Ukończył ZSZ tamże (1965). 1962–1966 tokarz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym tamże, 1966–1968 zasadnicza służba wojskowa, 1968–1982 monter maszyn i urządzeń hutniczych w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Nr 3 (na terenie Huty im. Lenina) w Krakowie.

V 1977 uczestnik Czarnego Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa.

VIII 1980–1995 członek KPN. Od IX 1980 w „S”.

1982–1988 w podziemnych strukturach „S”; I–VIII 1982 współorganizator (z Tadeuszem Szyrszeniem, Andrzejem Machelem, Władysławem Brzeskim, Tadeuszem Bagińskim, Kazimierzem Wiśniowskim) Komitetu Obrony Solidarności w HPR; uczestnik demonstracji rocznicowych (m.in. 3 V, 11 XI, 13. dnia każdego mies.), Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, akcji plakatowych i informacyjnych, malowania napisów na murach; kolporter wydawnictw podziemnych, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Kronika Małopolska”, „Obserwator Wojenny”, „Niepodległość”, „Opinia Krakowska”, ulotek. 1982–1986 kilkakrotnie zatrzymywany. 6 VIII 1982 zatrzymany, 7 VIII 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO, nast. w AŚ w Krakowie, XI 1982 zwolniony z pracy, 3 XII 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 3 lata pozbawienia wolności, od IV 1983 osadzony w ZK w Strzelinie, 27 VI 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983–1984 drukarz (z Krzysztofem Bzdylem i Grzegorzem Kopciem) podziemnego pisma „Niepodległość”. 1983–1986 z-ca kierownika magazynu gospodarczo-techn. w Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej w Krakowie. 1986–1988 tokarz, frezer w Przedsiębiorstwie Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych tamże. 1988–1989 monter maszyn i urządzeń w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa.

1989–1995 monter maszyn i urządzeń hutniczych w HPR. 1995–1998 w ROP. 1995–2007 na rencie. Od 1999 członek Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979–1989, od 2000 Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, od 2006 Klubu „Gazety Polskiej” w Krakowie. Od 2007 na emeryturze. 2012 uczestnik głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji polskiej edukacji.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

5 VII 1982–V 1990 rozpracowywany przez Wydz. III-1/Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy, 16 VIII 1982–16 VIII 1983 przez Wydz. V KW MO tamże w ramach SOR krypt. Remus.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry