Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stall Leszek Romuald

Stall Leszek Romuald, ur. 2 I 1958 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Psychologii, Instytutu Psychologii (1985).

1977–1980 kolporter wydawnictw niezależnych (gł. NOW-ej). 1978–1980 współorganizator biblioteki wydawnictw niezależnych w Instytucie Psychologii UW. 1979–1980 współzałożyciel, autor, organizator działalności wydawniczej oraz pracy zespołu redakcyjnego Niezależnego Pisma Studentów Instytutu Psychologii UW „Stopień Swobody”.

1980 drukarz, składacz w Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej Jedynka oraz członek KZ NZS na Wydz. Psychologii UW. 1980–1989 współzałożyciel, redaktor, redaktor techn., drukarz, introligator i organizator działalności wydawniczej oraz dostaw sprzętu, materiałów poligraficznych i transportu w Oficynie Wydawniczej Enklawa, nast. Oficynie WE i Oficynie Kret; koordynator kolportażu książek i pism podziemnych (m.in. „Spectator”), znaczków poczty podziemnej i kartek świątecznych oraz książek NOW-ej.

Od 13 XII 1981 przez 3–4 tygodnie w ukryciu. 1982–1989 kilkakrotnie zatrzymywany i poddawany rewizji. IX 1983–V 1984 służba wojskowa w Szkole Podchorążych Rezerwy w Elblągu; 29 V 1984 aresztowany, 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii (podczas pobytu w AŚ Warszawa-Mokotów wykonawca kopert i pocztówek techniką rytodruku). 1985–1987 akwizytor w zakładach usług wnętrzarskich, 1987–1989 współwłaściciel Agencji Innowacji Reklamowych Ecco.

1990–1994 właściciel firmy Stall-Co, 1994–1998 z-ca dyr. Wydawnictwa Interpress PAI SA, 2000–2003 na kierowniczych stanowiskach w Polskiej Agencji Informacyjnej SA. 2003–2007 bez stałego etatu, autor analiz dla Centralnego Ośrodka Sportu, Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystyki. 2004–2005 członek Rady Nadzorczej Polmosu Józefów. Od 2007 naczelnik Wydz. Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

1999–2001 członek SKL, od 2003 Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

28 III 1984–1 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Dostawcy; 2 VIII 1989–25 X 1989 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Łysy.

Grzegorz Wołk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry