Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Starczewska Krystyna Kazimiera

Krystyna Kazimiera Starczewska, ur. 16 XI 1937 w Toruniu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologiczny (1958), doktorat (1970).

1958–1959 nauczycielka w SP i XX LO w Warszawie, 1959–1960 w III Liceum Korespondencyjnym tamże, 1963–1967 w VII Liceum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tamże; zwolniona z pracy i objęta zakazem nauczania za „wychowywanie młodzieży w duchu fideizmu”; 1967–1970 doktorantka Wydz. Filozofii UW, 1970–1989 pracownik naukowy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. 1973–1978 współtworzyła ruch psychologii humanistycznej.

W III 1968 uczestniczka wiecu studenckiego na UW. 1976–1981 współpracowniczka KOR/KSS KOR (prowadzenie kartotek, koordynowanie wyjazdów do Radomia, współpraca z Biurem Interwencyjnym KKS KOR); 1978–1980 wykładowca TKN.

IX 1980 współorganizatorka i członek Zarządu NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty; od X 1980 w „S”; członek KZ; 1980–1981 członek Zespołu Ekspertów Oświaty „S” i Komisji Negocjacyjnej z Ministerstwem Oświaty i Wychowania, współautorka tekstu programowego Szkoła jako środowisko wychowawcze; IX/X 1981 delegatka na I KZD.

13–14 XII 1981 uczestniczka akcji rozklejania odezwy Komitetu Oporu Społecznego, do 1989 współorganizatorka, autorka i redaktorka w podziemnym piśmie „KOS”. 1982–1989 przew. Zespołu Oświaty Niezależnej. Od 1986 członek konsorcjum OKN-o; 1987 współorganizatorka Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie.

1989–2004 dyr. I Społecznego LO w Warszawie, uczestniczka prac na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół I SLO. 1992 członek założyciel Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, od 2000 przew. Od 2004 dyr. Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Złotym Krzyżem Zasługi (1999).

1977–1989 rozpracowywana przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Rozwiedzeni.

Beata Losson

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry