Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Staszewski Grzegorz

Grzegorz Staszewski, ur. 10 V 1949 w Bydgoszczy. Ukończył ZSZ w Bydgoszczy (1967).

1967-1974 ślusarz w Spółdzielni Usługowej w Bydgoszczy; 1974-1982 ślusarz w Bydgoskiej Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz.

W VIII 1980 współorganizator strajku w BFMiUPS Spomasz; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie Prezydium KZ, przewodniczący koła „S” na wydz. montażowym, członek podkomisji interwencyjnej zajmującej się obroną praw pracowniczych. Wydawca niezależnego pisma zakładowego, kolporter prasy związkowej w zakładzie.

13 XII 1981 uczestnik wiecu protestacyjnego przed siedzibą ZR w Bydgoszczy; 14 XII 1981 wywiesił 2 flagi „S” na bramie Spomaszu; 16 XII 1981 współorganizator (z Adamem Piaseckim) wiecu protestacyjnego przed siedzibą Spomaszu. 17 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Inowrocławiu, 11 I 1982 zwolniony. 12 III 1982 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Zwolniony z pracy; 1982-1985 szklarz w Spółdzielni Pracy Szklarmin. 1982-1983 drukarz podziemnego pisma „W Drodze”, w jego mieszkaniu drukowano również bydgoską edycję „Tygodnika Wojennego”; 1982-1987 uczestnik zbiórek funduszy na działalność związkową i pomoc represjonowanym; organizator działalności samokształceniowej, akcji plakatowych, ulotkowych, malowania na murach, kolportażu. Redaktor i wydawca pism podziemnych, m.in. „Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego «S»”, „Amazonki” (redagowanej przez jego żonę Alicję), „Dodatku do Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego «S»”, „Niezależnego Pisma Solidarności”; 1983-1984 wspomagał bydgoskie Radio „S” (emisja audycji, pomoc techniczna, udostępnianie mieszkania); 16 IV 1985 aresztowany, 28 XI 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na 1 rok więzienia; w wyniku rewizji obrony 5 V 1986 Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy zmniejszył wyrok do 10 mies.; 1985-1987 komendant organizacji Antykomunistyczna Akcja Zbrojna, planującej akcje odwetowe wobec funkcjonariuszy MO i SB. 1986-1987 mechanik w prywatnym zakładzie mechanicznym działacza opozycji Henryka Cichego.

Od III 1987 na emigracji w Kanadzie. Od 1 V 1987 wydawca „Serwisu Informacyjnego Solidarność” reprezentującego region bydgoski na emigracji; 1987-1989 działacz Związku Pomocy „S”, organizator wystaw, wieców protestacyjnych pod ambasadą PRL w Ottawie, zbiórek pieniędzy dla bydgoskiej opozycji; zapraszał do Kanady działaczy opozycji (m.in. Andrzeja Gwiazdę, Romualda Szeremietiewa, Wojciecha Ziembińskiego) na spotkania z Polonią.

12 III 1983 – 22 V 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Erika.

 

Krzysztof Osiński

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry