Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18832,Stawiarski-Roman.html
2021-03-02, 16:02

Stawiarski Roman

Roman Stawiarski, ur. 9 VIII 1943 w Libuszy k. Biecza. Ukończył Technikum Mechaniczne w Gorlicach (1970).

1960-1963 spawacz na Wydziale C-2 w Stoczni Gdańskiej w Gdańsku, 1966-1968 kierowca w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych w Jaśle, 1968-1971 kierowca w PKS w Gorlicach, 1971-1984 referent w Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik w Gorlicach (w 1973 zmiana nazwy na Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik).

W VII 1980 współorganizator godzinnego strajku ostrzegawczego w FMWiG (poparcie strajkujących w Świdniku i Lublinie). W VIII 1980 organizator jednodniowego strajku okupacyjnego w FMWiG, przewodniczący KS na Wydziale Rotacyjnym (solidaryzowanie się ze strajkującymi w kraju, wysuwanie własnych postulatów). W tym samym miesiącu wszedł w skład grupy inicjatywnej wolnych związków zawodowych, następnie przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ na Wydziale Rotacyjnym oraz przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ w FMWiG Glinik. Następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na Wydz. Rotacyjnym i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy FMWiG Glinik do czasu wyborów 2 II 1981, gdy został członkiem prezydium KZ. 1980-1981 organizował i zakładał struktury NSZZ RI „S” w gminie Gorlice; 1980-1984 członek Zarządu Gminnego. Od 1980 kolporter na terenie zakładu i Gorlic pism i publikacji wydawnictw niezależnych, m.in. „Gońca Małopolskiego”, zaopatrując się w siedzibie „S” w Krakowie. W 1981 w delegaturze ZR Małopolska „S” w Nowym Sączu. 9-11 I 1981 uczestnik strajku w Ratuszu w Nowym Sączu (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK), następnie I-VI 1981 uczestnik rozmów MKZ Małopolska z Komisją Rządową w sprawie niezrealizowanych postulatów. 17 V 1981 uczestniczył w Białym Marszu w Krakowie po zamachu na Jana Pawła II. 7 VIII 1981 uczestnik marszu przeciwko zubożeniu społeczeństwa w Nowym Sączu. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD w Tarnowie.

13 XII 1981 – 11 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa; składano mu propozycje opuszczenia kraju. I 1982 – III 1984 w podziemnych strukturach „S”; uczestnik działalności związanej z wydawaniem „Wolnego Górnika” i ulotek wraz ze Stanisławem Elmerem, Stanisławem Jarkiem, Stanisławem Dudkiem, Romanem Kosibą, Tadeuszem Krokiem, Mieczysławem Dylągiem, Markiem Machowskim i Markiem Bugno. Kolporter wydawnictw podziemnych: „Solidarności Glinika”, „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „Wolnego Górnika” oraz twórczość Aleksandra Sołżenicyna, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Władysława Pobóg-Malinowskiego; zaopatrywał się m.in. u Tadeusza Kroka i ks. Kazimierza Jancarza w Mistrzejowicach; publikacje rozprowadzał na terenie FMWiG Glinik, Gorlic, Nowego Targu, Jasła. Zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym; pozyskiwał informacje o represjach wobec działaczy opozycji i nastrojach społecznych. Rozprowadzał cegiełki i znaczki pocztowe wydawane przez „S”. 1982-1984 w grupie pomagającej aresztowanym, 1982-1989 uczestnik mszy za Ojczyznę, 1984-1989 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Zatrzymany 6 III 1984, aresztowany od 8 III za nielegalną działalność wydawniczą; przetrzymywany na komendzie MO w Gorlicach, następnie w AŚ w Nowym Sączu. W III 1984 dokonano przeszukania domu, w VI 1984 zwolniony z pracy; 28 VII 1984 wyszedł na wolność na podstawie amnestii. 1984-1994 utrzymywał się z prac dorywczych, do 1989 brak możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami. 1984-1989 kilkanaście razy wzywany na przesłuchania i rozmowy ostrzegawcze, zwłaszcza przed rocznicami. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

1989-1990 przewodniczący KO „S” w Bieczu; przed wyborami 4 VI 1989 organizator wieców przedwyborczych i spotkań z kandydatami, prowadził akcje plakatowania. 1990-1994 radny i wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Rady Miasta i Gminy Biecz; zasiadał w Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 1994-1997 rewident zakładowy w rewizji gospodarczej w FMWiG „Glinik” w Gorlicach; członek reaktywowanej „S”. Od 1997 na emeryturze; 2002-2008 przebywał w USA. Członek Stowarzyszenia Polskich Byłych Więźniów Politycznych, okręg Krakowski.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Gorlice

Opcje strony