Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Steciuk Andrzej

Andrzej Steciuk, ur. 10 I 1954 w Brzozowym Kącie k. Radzynia Podlaskiego. Ukończył Wieczorowe Technikum Górnicze w Bytomiu (1981).

1973-1981 zatrudniony w KWK Rozbark w Bytomiu.

3-4 IX 1980 uczestnik strajku tamże; od IX 1980 w „S”, od XI 1980 mąż zaufania w Komisji Wydziałowej na Wydz. Maszynowo-Dołowym MD-2.

14 XII 1981 współorganizator 5-godz. strajku w KWK Rozbark, członek KS, po aresztowaniu członków KS Jana Rumpfa i Waldemara Żurawickiego organizator zbiórki pieniędzy na pomoc ich rodzinom; 21 XII 1981 rewizja w mieszkaniu, 22 XII 1981 wezwany do KM MO w Bytomiu, zatrzymany, przewieziony do AŚ w Bytomiu, aresztowany, 28 XII 1981 przewieziony do KW MO w Katowicach, nast. AŚ tamże, zwolniony z pracy, 22 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 4 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, od III 1982 osadzony w ZK w Raciborzu, od lata 1982 w ZK w Strzelcach Opolskich i Kłodzku, od 13 I 1983 przerwa w odbywaniu kary; I-IX 1983 bez zatrudnienia, co kilka dni wzywany do KM MO w Bytomiu.

Od 1 X 1983 w Niemczech, od 1 XI 1983 na emigracji w USA, XI 1983 – 1985 zatrudniony w prywatnych zakładach: stolarskim i ogrodniczym w Wenatchee, WA, 1985-1987 w Zakładzie Stolarskim w Warrenville, IL, od 1987 operator maszyn w Zakładzie Metalurgicznym w Elk Grove Village, IL.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Bytom

Opcje strony

do góry