Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stefaniuk Krzysztof Juliusz

Krzysztof Juliusz Stefaniuk, ur. 12 IV 1943 w Kolanie k. Parczewa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1965); w 1974 doktorat.

Od 1965 pracownik naukowy Wydz. Prawa UMCS, 1965-1974 asystent, od 1974 adiunkt.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego; 16 XII 1980 współprzewodniczący obrad WZD UMCS.

13/14 XII 1981 uczestnik spotkania założycielskiego (udostępnił własne mieszkanie) TZR, w kolejnych dniach – spotkań osób tworzących i współpracujących z TZR. Bliski współpracownik przew. Marka Poniatowskiego, jego doradca i łącznik z podziemnym pismem „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»” (do rezygnacji M. Poniatowskiego w VI 1982). W 1982 współzałożyciel (wraz z Janem Magierskim), do 1985 redaktor naczelny podziemnego pisma „Miesięcznik. Opinie, komentarze, analizy”.

1990-1992 pełnomocnik Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch ds. likwidacji Lubelskiego Wydawnictwa Prasowego. 1990-1994 radny Miasta Lublin, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 1994-1998 wiceprezydent Lublina. W 1993 wystąpił z „S”.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry