Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18848,Stefanowski-Tadeusz-Mieczyslaw.html
19.05.2024, 03:38

Stefanowski Tadeusz Mieczysław

Tadeusz Stefanowski, ur. 16 IV 1953 w Łodzi. Ukończył SP nr 103 tamże (1968), LO dla Dorosłych tamże (2001) i Policealne Studium Zawodowe (2003) tamże.

1971 tokarz w Zakładach Maszyn Jedwabniczych Majed w Łodzi, 1971–1976 mechanik samochodowy w zakładzie mechaniki pojazdowej tamże, 1977–1979 pracownik obsługi technicznej NBP – I Oddział tamże, 1980–1981 mechanik w Przędzalni Czesankowej Polmerino tamże.

Od IX 1980 w „S”; X 1980 – 13 XII 1981 współpracownik Działu Poligraficzno-Propagandowego MKZ, nast. Działu Informacji i Propagandy ZR, kolporter niezależnych pism, m.in. „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, „Solidarność z Gdańskiem”, „Propozycje i Dyskusje”, „Rozmaitości Propozycji i Dyskusji”, uczestnik akcji plakatowych i ulotkowych. Od jesieni 1981 członek klubu dyskusyjnego Propozycje i Dyskusje.

14 XII 1981 współorganizator kilkugodzinnego strajku w zakładzie, zmuszony do zwolnienia się z pracy, nast. prace dorywcze. 1982–1984 uczestnik spotkań działaczy różnych środowisk niezależnych w mieszkaniu Mirosława Michałowskiego i podejmowanych przez uczestników spotkań przedsięwzięć wydawniczych (przygotowanie, druk i kolportaż plakatów, albumów fotograficznych, ulotek). 1982–1989 współorganizator (z Mieczysławem Rutowiczem i Mirosławem Michałowskim) sieci kolportażu podziemnych pism, m.in. łódzka „Solidarność Walcząca”, „Przedwiośnie”, „Opoka”, gł. wśród studentów i w kilku miejscowościach woj. sieradzkiego. 1983–1989 pracownik PSS Społem w Łodzi. 1 V 1984 zatrzymany w trakcie manifestacji, pobity w samochodzie milicyjnym, nast. oskarżony o „wznoszenie okrzyków antypaństwowych i obrazę funkcjonariusza na służbie”, 25 VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. Od 1989 bez stałego zatrudnienia. 1993–1997 pracownik prywatnego zakładu konfekcyjnego, 2000–2001 Biura Obsługi Klienta w Inter-Car Renault w Łodzi. Od 2002 sekretarz zarządu fundacji Pro-Zdrowie w Łodzi.

Od 2008 członek-założyciel Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989 (2008–2011 sekretarz zarządu). 2016–2017 członek Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych w Łodzi.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Wiesław Maciejewski|Henryk Marczak

Opcje strony