Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stefan Żurek

Żurek Stefan, ur. 29 VII 1938 w Przysiece Starej k. Kościana, zm. 30 I 2016 w Kościanie. Mistrz stolarski.

Zatrudniony (przez 36 lat) w Swarzędzkich Fabrykach Mebli – zakład nr 6 w Kościanie.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel w miejscu pracy, delegat na I KZD. Od 3 XII 1981 przewodniczący Komisji Koordynacyjno-Porozumiewawczej „S” Ziemi Kościańskiej (w ramach struktur Regionu Wielkopolska).

W 1982, w związku z wcześniejszą aktywnością związkową, usunięty ze stanowiska mistrza wydziału w zakładzie pracy. 27 XII 1983, na wniosek członka grupy założycielskiej nowych związków zawodowych w zakładzie (J. Krzyżaniaka), SB wszczęło dochodzenie w sprawie kolportowania przez niego na terenie zakładu „wrogich informacji” na temat tworzonych przez władze nowych związków zawodowych (umorzone przez prokuraturę 5 III 1984). W 1983 współzałożyciel KIK w Kościanie (z Kazimierzem i Barbarą Mizerkami). W 1988 ukończył w Poznaniu dwuletnie Studium Społecznej Katechezy Pracujących prowadzone przez Zgromadzenie Chrystusowców.

Od 1989 członek KIK w Poznaniu. 1989-1994 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Kościańskiej w strukturach „S” Regionu Leszczyńskiego. W 1991 kandydat do Sejmu z listy WAK. 1994-1998 radny Miasta Kościan, przewodniczący Rady Miejskiej.

 

Waldemar Handke

Opcje strony

do góry