Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Stojowski Andrzej

Andrzej Stojowski, ur. 4 III 1949 w Gdyni. Ukończył SP nr 60 w Gdańsku, 1964–1967 uczeń Technikum Rybactwa Śródlądowego w Sierakowie Wielkopolskim (ukończył 3 klasy).

1967-1970 pracownik Żeglugi Gdańskiej, 1971-1990 Zarządu Portu Gdańsk i Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku, 1988-1990 pływał na statkach zagranicznych armatorów. W XII 1970 uczestnik demonstracji w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Porcie Gdańsk, od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej.

13-19 XII 1981 uczestnik strajku w PG. XI 1982 – IX 1985 (z przerwami) ukrywał w swoim domu Andrzeja Michałowskiego. 1983-1984 współpracownik RKK, m.in. udostępniał część domu na drukarnię; drukarz (we współpracy m.in. z Bogdanem Borusewiczem, A. Michałowskim, Antonim Grabarczykiem) ulotek, odezw i komunikatów oraz niezależnych czasopism: „Portowca” (wydawanego przez ZPG), „Solidarności” (pisma regionu Gdańsk). W V 1984 przed wyborami do rad narodowych PRL współorganizator (wraz z B. Borusewiczem i A. Michałowskim) akcji zakupu świni, wymalowania na niej napisu „Głosuj na nas” i wypuszczeniu jej na ul. Długiej w Gdańsku.

Od 1990 pracownik Przedsiębiorstwa Usług Portowych i Morskich WUŻ w Gdańsku.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry