Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18881,Strekowski-Jan.html
2021-03-03, 22:47

Strękowski Jan

Jan Strękowski, ur. 5 III 1954 w Łysych k. Ostrołęki. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1978).

1978-1979 zatrudniony w wydawnictwie Instytutu Techniki Budowlanej, 1979-1981 w klubie osiedlowym OSA w Warszawie (zwolniony za organizowanie wieczorów autorskich pisarzy opozycyjnych). 1973-1975 uczestnik nieformalnych kół dyskusyjnych. Od 1977 współpracownik KOR, następnie KSS KOR (kurier, m.in. do Władysława Suleckiego na Śląsku); składacz i kolporter „Biuletynu Informacyjnego” KOR, od 1979 członek redakcji; 1979-1980 drukarz broszur TKN w ramach NOWej 2; autor tekstów w niezależnym piśmie „Puls”.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ Pracowników Domów Kultury; w 1981 członek Prezydium KKK Pracowników Domów Kultury, dziennikarz Agencji Prasowej Solidarność (AS).

Po 13 XII 1981 w ukryciu; XII 1981 – 1985 współzałożyciel, organizator sieci kontaktów, redaktor naczelny i autor tekstów w „Tygodniku Wojennym”; w 1982 przygotowywał serwis informacyjny dla Radia „S”. 1984-1985 zatrudniony w bibliotece IBL PAN. W 1984 współorganizator (z Andrzejem Fedorowiczem) II Programu Radia „S”, od 1986 szef redakcji; współpracownik pism podziemnych: „PWA” (1988-1989 w redakcji), „Vacat” i „Wybór”; organizator kontaktów zagranicznych „PWA”, „Biuletynu Łódzkiego”, „Woli” i Radia „S” – załatwiał dotacje i sprzęt m.in. za pośrednictwem Radia Wolna Europa, pisma „Kontakt”, Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych i Solidarite Norge-Poland.

1991-1994 kierownik działu związkowego i z-ca redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”; w 2002 członek Zarządu Fundacji Ośrodka Karta. Od 1984 członek ZAKR, od 1989 SPP, od 1991 SDP, od 2002 Stowarzyszenia ZAiKS, od 2006 Stowarzyszenia Filmowców Polskich; od 2003 w Stowarzyszeniu Wolnego Slowa, współzałożyciel, członek Zarządu, redaktor corocznego periodyku SWS „Bibuła”.

Autor zbiorów opowiadań, powieści, bajek dla dzieci, książek publicystycznych (z Radosławem Januszewskim), m.in. wywiadów: z Janem Olszewskim ''Przerwana premiera'' (1992) i zachodnimi intelektualistami ''Polska w oczach cudzych'' (2003); słuchowisk radiowych (w 1985 laureat konkursu RWE wraz z Ryszardem Holzerem), scenariuszy (m.in. współscenarzysta pierwszych 100 odcinków serialu TVP

„Złotopolscy”) i filmów dokumentalnych. Koordynator prac nad słownikiem ''Niezależni dla kultury 1976-1989'' (w Internecie).

15 III 1979 – 7 IX 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KS MO w ramach KE krypt. Stryj; 13 VIII 1984 – 4 IX 1985 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Tygodnik Wojenny.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony