Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strycharz Antoni

Antoni Strycharz, ks., ur. 19 X 1936 w Zabrniu k. Mielca, zm. 29 IV 2000 w Bydgoszczy. W 1960 święcenia kapłańskie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kierunek teologia (1963, licencjat).

1963-1968 dyr. Seminarium Internum w Krakowie, od IX 1968 duszpasterz akademicki w parafii św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy, 1980-1986 proboszcz tejże; 1968-1980 wykładowca homiletyki w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku, 1980-1990 dziekan dekanatu bydgoskiego II.

Po 13 XII 1981 wspierał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom; upominał się o represjonowanych z przyczyn politycznych. Od 1 XII 1985 współorganizator Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy parafii (działali w niej prawnicy, psychologowie, lekarze).

Po 1990 wikariusz w parafii św. Wincentego à Paulo; ojciec duchowy dekanatu bydgoskiego II. Od IX 1994 redaktor tygodnika parafialnego „Dla rodziny”.

 

Tomasz Rabant

Opcje strony

do góry