Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Strzała Hildegarda Helena

Hildegarda Helena Strzała, ur. 20 II 1943 w Głogówku. Ukończyła wieczorowo VIII LO w Katowicach (1976). Absolwentka zaocznego Studium Bibliotekarstwa w Bytomiu (1986).

1970-2000 pracowniczka Biblioteki Miejskiej w Katowicach.

IX 1980 – 2000 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego obejmującego Wojewódzką i Miejską Bibliotekę w Katowicach, następnie skarbnik KZ.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w zbiórkę pieniędzy na pomoc dla represjonowanych, 1982-1988 kolporterka prasy podziemnej („Głos Śląsko-Dąbrowski”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Jesteśmy”, „Wolny Związkowiec”, „Górnik Polski”, „Głos Ursusa”, „Niepodległość”, „Aktualności Krakowskie”) oraz książek; 1982-1984 członek redakcji i autorka do „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”. 4 III 1984 aresztowana, przetrzymywana w WUSW w Katowicach, następnie w AŚ tamże oraz w AŚ w Lublińcu; 22 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. 1985-1988 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

1989-1990 członek Okręgowego KO w Katowicach. 1989-1996 wiceprzewodnicząca KZ przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece w Katowicach. Od 2000 na emeryturze. Od 1997 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1984-1986 kontrolowana przez Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Bibliotekarka.

Katarzyna Drogoń-Lepich

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry