Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Studentowicz Jan

Jan Studentowicz, ur. 25 VI 1937 w Nowym Targu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Historii (1968).

1958-1964 nauczyciel w SP nr 2 w Nowym Targu; 1964-1971 w SP nr 5 tamże; 1972-1975 dyrektor SP w Waksmundzie; 1975-1979 nauczyciel w LO w Nowym Targu; 1979-1981 w SP dla Pracujących tamże. W VI 1956 uczestnik demonstracji studentów w Piotrkowie Trybunalskim, solidaryzującej się z robotnikami w Poznaniu. 1959-1979 instruktor, harcmistrz w ZHP. 1964-1980 w ZNP, członek plenum, przewodniczący ogniska przy SP nr 1 i 5. 1966-1970 członek SD. 1979-2004 współorganizator i członek KIK. Do 1980 w Związku Podhalan.

W 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S”, następnie przewodniczący KZ przy SP dla Pracujących i SP nr 1, członek Międzyszkolnej Nauczycielskiej Komisji „S” w Nowym Targu (od X 1981, po objęciu funkcji dyrektora SP nr 1, jedynie w MNK). 1980-1981 uczestnik wykładów i spotkań z ks. Józefem Tischnerem (w ramach KIK). XII 1981 – 1989 uczestnik utworzonej, wraz z grupą przyjaciół, przy kościele św. Katarzyny nieformalnej grupy Victoria (śpiewanie na Mszach za Ojczyznę, również pieśni patriotycznych, organizowanie misteriów, uczestnictwo w patriotycznych uroczystościach). 1981-1982 dyrektor SP nr 1 w Nowym Targu.

13 XII 1981 – 1989 w podziemnych strukturach „S”. 4 II 1982 zwolniony z funkcji dyrektora SP nr 1 (za działalność w „S”). VI 1982 – VI 1989 współzałożyciel i wydawca (z Franciszkiem Tomaszkowiczem, Zbigniewem Krawczykiem, Czesławem Matysikiem) pisma „Janosik” (1982-1983 drukarz). 1982-1988 nauczyciel w SP nr 6 w Nowym Targu. 1982-1989 kolporter ulotek i pism: „Janosik”, „Hutnik”, „Wiadomości Nowosądeckie”, „Promieniści”, „Sygnały”, „Prawa Człowieka i Obywatela w PRL” (odbierane z drukarni i od Jana Sobolewskiego, Marii Krupowej, Anny Ozorowskiej; kolportaż na terenie Nowego Targu, Rabki i Zakopanego wśród nauczycieli i znajomych); założyciel biblioteki wydawnictw niezależnych. Uczestnik akcji ulotkowych i plakatowania, zbiórek składek na represjonowanych, organizator pomocy psychologicznej rodzinom; współorganizator Mszy za Ojczyznę; aktywny uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w ramach KIK. 1982-1987 wykładowca historii na Mszach za Ojczyznę, np. nt. 17 IX, 11 XI, Powstania Warszawskiego. 2 X 1985 zatrzymany za kolportaż nielegalnych wydawnictw; w XII 1985 zwolniony z pracy; bez zatrudnienia przez pół roku; w IV 1986 otrzymał naganę z ostrzeżeniem od Komisji Oświaty przy Ministerstwie Oświaty. 1986-1988 organizator projekcji filmów religijnych i historycznych poza oficjalnym obiegiem.

W 1989 w KO „S”: uczestnik spotkań i wieców przed wyborami 4 VI. 1990-1995 pracownik Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, przewodniczący Delegatury w Nowym Targu; starszy wizytator Delegatury w Nowym Targu. Od 1995 na emeryturze. Od 2006 członek chóru parafialnego Venite Adoremus Domini.

Odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1978), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medalem Rady Miejskiej w Nowym Targu za Zasługi dla Miasta Nowy Targ (2007), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Targ

Opcje strony

do góry