Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sugalski Jan

Jan Sugalski, ur. 1 VII 1950 w Bogatyni, zm. 11 IV 2012. Ukończył Przyzakładową Szkołę Zawodową przy Fabryce Mechanizmów Samochodowych Polmo w Szczecinie (1968).

1967-1969 szlifierz w FMS Polmo, 1969-1970 betoniarz w Zakładzie Usług Remontowo-Budowlanych Związku GS Samopomoc Chłopska w Sieradzu, 1970-1971 konwojent w Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Łodzi oddział w Sieradzu, w 1971 ślusarz w Jarkowickich Zakładach Przemysłu Terenowego Polimer w Bogatyni, 1971-1984 ślusarz, mechanik, górnik-operator w Zakładach Górniczych Polkowice w Polkowicach KGHM w Lubinie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w ZG Polkowice; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej Szybu Głównego, od X 1980 członek KZ.

14-15 XII 1981 współorganizator, członek Zakładowego KS w ZG Polkowice, następnie do 17 XII 1981 uczestnik strajku w ZG Rudna w Polkowicach; 19 XII 1981 zwolniony z pracy; 20 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lubinie, następnie we Wrocławiu, 21 I 1982 zwolniony; w 1982 ponownie przyjęty do pracy na gorszych warunkach. Od 1982 organizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych w ZG Polkowice, m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Zagłębia Miedziowego”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Głogowskiej”; od 1982 drukarz z klisz „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”; prowadził punkt kolportażowy w Polkowicach, koordynator kolportażu ulotek, znaczków poczt podziemnych, wydawnictw okolicznościowych, organizator tajnej zakładowej biblioteki wydawnictw podziemnych, akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach, zbiórek na działalność związkową i pomoc represjonowanym; 1982-1989 członek Tymczasowej Podziemnej KZ w ZG Polkowice, 1984-1989 Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębia Miedziowego. Od 1984 na rencie. 11 IV 1985 zatrzymany, 13 IV 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Legnicy (kilkakrotnie pobity), następnie we Wrocławiu, 31 VII 1985 zwolniony; w 1987 współzałożyciel „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ «S» Kopalni Polkowice”, drukarz tegoż i „Zagłębia Miedziowego”; 11 X 1987 współzałożyciel Komitetu Organizacyjnego „S” ZG Polkowice, który 23 X 1987 w Sądzie Wojewódzkim w Legnicy złożył wniosek o rejestrację Związku. 3-4 V 1988 uczestnik strajku w ZG Rudna, rzecznik prasowy KS; 1988-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S” Zagłębia Miedziowego, w 1989 drukarz „Miedzy”.

1989-1990 w „S”. Od 2010 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008).

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry