Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18918,Susel-Kazimierz.html
12.04.2024, 16:07

Suseł Kazimierz

Kazimierz Suseł, ur. 11 VII 1931 w Uherze k. Chełma, zm. 8 X 1997 w Świdniku. Ukończył Technikum Mechaniczne w Chełmie (1952).

W 1940 repatriowany ze strefy sowieckiej (Polesie) do niemieckiej za zgodą komisji sowiecko-niemieckiej we Włodzimierzu. W 1952 technik mechanik w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie, 1952-1954 zasadnicza służba wojskowa, od 1955 pracownik WSK PZL Świdnik: 1955-1961 kontroler-brakarz, 1961-1962 ślusarz, od 1962 metalurg. 1949-1954 w ZMP: przewodniczący Zarządu Szkolnego w Gimnazjum Mechanicznym w Krasnymstawie, przewodniczący Zarządu Koła w TM w Chełmie, członek Zarządu w Jednostce Wojskowej 2426 Gdańsk-Wrzeszcz. Od IX 1954 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; współinicjator ufundowania sztandaru zakładowej „S”.

13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w WSK PZL; od 20 XII 1981 przewodniczący TKZ. Od IV/V 1982 współinicjator (z Andrzejem Sokołowskim i Danutą Winiarską), do 1984 członek RKK. 13 V 1982, z inicjatywy RKK, współorganizator 15-min. strajku w WSK PZL. 13 II 1984 aresztowany; po przedstawieniu zarzutów przyznał się do sprawowanych w podziemiu funkcji, 3 VIII 1984 śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie warunkowo umorzono na mocy amnestii; po zwolnieniu zrezygnował z pełnionych funkcji i ograniczył działalność.

W 1989 współinicjator (z Urszulą Radek), 1990-1997 przewodniczący Komitetu Pomocy SOS „S” w Świdniku. Od 1993 na emeryturze.

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Lublinie/RUSW w Świdniku w ramach KE; 1984-1989 przez RUSW w Świdniku w ramach SOR krypt. Ustawiacz.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony