Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18928,Sychowski-Wojciech.html
2023-09-27, 06:42

Sychowski Wojciech

Wojciech Sychowski, ur. 13 X 1952 w Warszawie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1978).

XI 1978 – XII 1981 inspektor ds. budowlanych w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Wydziałowej, od XII 1980 członek KZ, od III 1981 przewodniczący; odpowiedzialny za wydawanie zakładowego pisma „S” „Informator”. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego; jeden z pomysłodawców, współorganizator referendum wśród załogi ws. nadania Gdańskiej Stoczni Remontowej imienia Józefa Piłsudskiego (11 XI 1981 nazwę przyjęto).

14-16 XII 1981 współorganizator strajku w stoczni, przewodniczący KS. 16 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w ZK w Starogardzie Gdańskim, następnie AŚ w Gdańsku, 6 II 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 7 lat więzienia; osadzony w ZK w Koronowie, następnie w Potulicach, 30 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. Zwolniony z pracy; do XII 1983 jego rodzina otrzymywała pomoc ze składek zbieranych w zakładzie pracy. XII 1983 – 1985 robotnik budowlany w GPBEiP Energoblok-Wybrzeże w Gdyni, 1985-1986 specjalista, z-ca kierownika w Remontowo-Budowlanej Spółdzielni Pracy w Żukowie, w 1987 kierownik robót w Zakładach Remontowo-Budowlanych Maldek w Gdańsku, w 1988 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Remontowo-Budowlanych Inż-Rem w Rumi, 1988-1989 z-ca kierownika w Firmie Budowlanej ATA Morkowski w Gdańsku.

Od II 1992 właściciel firmy Wojciech Sychowski – Techniczne Usługi Budowlane, 2003-2008 inspektor nadzoru w Wydz. Inwestycji i Remontów ZUS w Gdańsku.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

4 XII 1981 – 26 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klan.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony