Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18930,Syniec-Jarynska-Elzbieta.html
2023-05-30, 10:28

Syniec-Jaryńska Elżbieta

Elżbieta Syniec-Jaryńska, ur. 14 II 1960 w Reszlu. Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Olsztynie (1979).

1979-1981 referent w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego; od XII 1980 przewodnicząca KZ w WSOP, od 1981 referent w Komisji Interwencyjnej MKZ, następnie w ZR Warmińsko-Mazurskiego, w VI 1981 nieformalna uczestniczka I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, następnie I KZD; współpracowniczka KPN; uczestniczka marszu głodowego.

13-14 XII 1981 uczestniczka demonstracji pod siedzibą ZR w Olsztynie, 4 I 1982 tymczasowo aresztowana, przetrzymywana w KW MO w Olsztynie, następnie w AŚ w Ostródzie (do czasu internowania); w III 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona w VII 1982; zwolniona z pracy. 1982-1983 księgowa w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym w Olsztynie. W 1983 skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za składanie kwiatów pod siedzibą ZR; zwolniona z pracy. 1983-1984 bez zatrudnienia, 1984-1986 księgowa w Biurze Rachunkowym.

1986-2000 bezrobotna, od 2000 księgowa w Spółdzielni Rzemieślniczej Usługa w Olsztynie.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony