Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18931,Synowiec-Jerzy-Piotr.html
18.05.2024, 16:18

Synowiec Jerzy Piotr

Jerzy Piotr Synowiec, ur. 1 VII 1953 w Gorzowie Wlkp. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa i Administracji (1977).

1977-1979 aplikant sądowy w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp., 1979-1983 Adwokacki w Zespole Adwokackim nr 1 tamże.

Od IX 1980 współpracownik redakcji pisma MKZ, następnie ZR „Solidarność Gorzowska” (analiza tekstów pod kątem skutków prawnych); w XI 1981 obrońca (jako substytut adwokata Andrzeja Andrzejewskiego) w procesie politycznym działacza „S” w Choszcznie Kazimierza Michniewicza; działacz Okręgowego KOWzP; od VII 1981 w Polskiej Partii Demokratycznej.

14 XII 1981 uczestnik spotkania powołującego MKS w Gorzowie Wlkp.; 22-23 XII 1981 zatrzymany na 48 godz.; następnie obrońca (jako substytut) w procesach przywódców strajków organizowanych po 13 XII 1981, m.in. Jerzego Kretkowskiego z zakładów Silwana, po rozprawie wytoczono mu postępowanie dyscyplinarne w Wojewódzkiej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze. Od 1982 współpracownik podziemnej RKW „S” w Gorzowie Wlkp.: doradca prawny działaczy „S”, V-VIII 1983 adwokat aresztowanego przewodniczącego RKW Zbigniewa Bełza. 1983-1990 adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Gorzowie Wlkp. W V 1983 obrońca w procesie kolporterów podziemnego pisma „Feniks”, XII 1983 – V 1984 organizatorów Radia „S”, w VI 1984 uczestników niezależnej manifestacji 1 V, VIII 1985 – IV 1986 organizatorów działalności wydawniczej w Regionie. Od 1984 kolporter wydawnictw przemycanych ze Szwecji.

1990-1993 adwokat w ZA nr 2 w Gorzowie Wlkp., od 1993 właściciel kancelarii adwokackiej tamże. 1998-2002 radny Miasta Gorzów Wlkp. z listy UW. Działacz klubów sportowych: Stal – prezes 1991-1995 – Gorzovia od 2006; od 2003 wiceprezes Towarzystwa Miłośników Polesia. Od 2004 wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gorzowie Wlkp.

 

Grażyna Pytlak

Opcje strony