Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szadurski Karol Roman

Karol Roman Szadurski, ur. 31 VIII 1945 w Koniecpolu. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Metalurgiczny (1971).

 1979-X 1981 w PZPR.

1971–1989 inżynier metalurg w Hucie Warszawa.

Od VIII 1980 współorganizator i członek KS w HW. Od IX 1980 w „S”; członek prezydium Komitetu Założycielskiego, Komitetu Założycielskiego Regionu Mazowsze, od I 1981 przew. KZ, członek ZR Mazowsze, przew. Komisji ds. Samorządu Pracowniczego; VI, XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 inicjator referendum ws. strajku przeciwko stanowi wojennemu; od 14 XII 1981 przew. KS w HW. 15 XII 1981 aresztowany, osadzony w ZK w Warszawie-Białołęce, 11 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1982–1989 współorganizator mszy za Ojczyznę, działalności charytatywnej (odpowiedzialny m.in. za odbiór transportów z zagraniczną pomocą, magazynowanie, dystrybucję darów dla szpitali i osób prywatnych) w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1983–1989 inicjator szkoleń dla związkowców, niezależnej działalności oświatowo-kulturalnej tamże. 1982–1989 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

 II – VI 1989 przew. KZ. 1989–1992 ekspert ds. odlewnictwa żelaza i stali w Syrii, delegat Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Polservice; 1992–1996 dyr. Unii Własności Pracowniczej – Izba Gospodarcza, 1996–1997 gł. specjalista ds. odlewnictwa Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Wafapomp SA, 1998–2002 burmistrz Gminy Warszawa-Bielany, 2002–2006 radny z listy PiS, 2002–2007 pracownik Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, 2007–2010 prezes I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 2011 na emeryturze. Od 2017 prezes Stowarzyszenia Historycznego Solidarność Huta Warszawa.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Medalem XXX-lecia NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze (2011).

Od 16 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KS MO w ramach SOR krypt. Drut; od 29 I 1982 przez Wydz. V KS MO w ramach KE krypt. Szef; od 6 VIII 1984 przez Wydz. V/Wydz. III-2/Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Seweryn; od 26 V 1986 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Matryca; 5 VIII 1987 – 28 VII 1989 w ramach KE krypt. Karol.

 

Tomasz Szostek|Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry