Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18943,Szafko-Jerzy.html
2023-05-30, 08:52

Szafko Jerzy

Jerzy Szafko, ur. 1 III 1938 w Sarnach k. Lwowa, zm. 1 IV 2006 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Chemiczny (1960), 1963-1967 słuchacz studium doktoranckiego na Politechnice Łódzkiej, w 1967 doktorat, w 1979 habilitacja, od 1993 prof. nadzw., od 2002 prof. zwyczajny.

1960-1962 asystent w Katedrze Włókien Sztucznych Organicznych PS; 1967-1973 adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej Polimerów PŁ (w 1970 staż naukowy w Instytucie Fizyki Chemicznej im. Nikołaja Siemionowa Akademii Nauk ZSRS w Moskwie), 1974-1980 kierownik Środowiskowego Laboratorium Badań Fizykochemicznych i Właściwości Polimerów przy Zakładzie Polimerów PAN w Zabrzu (w 1975 staż naukowy w Centralnym Instytucie Chemii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie), 1974-1985 kierownik Zespołu Polimeryzacji Rodnikowej w Zakładzie Polimerów PAN w Zabrzu. Do 1980 członek ZNP.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w Zakładzie Polimerów PAN w Zabrzu, od XII 1980 członek KZ, od IV 1981 członek Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki „S” w PAN, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR, delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy żywnościowej dla rodzin internowanych; w V 1982 współtwórca Regionalnej Komisji Konsultacyjnej, I 1983 – II 1987 członek tzw. zaplecza techniczno-merytorycznego RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1983-1985 udostępniał mieszkanie na spotkania RKW w Zabrzu, przez kilka dni ukrywał Tadeusza Jedynaka.

W 1986 kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na PS, 1987-1990 prodziekan ds. nauczania Wydz. Technicznego i Inżynierii Chemicznej PS, 1990-1993 prorektor ds. nauki, 1992-1999 pełnomocnik Rektora ds. Francuskiego Podyplomowego Studium Zarządzania Systemami Przemysłowymi, 1994-1999 kierownik Polsko-Francuskiego Podyplomowego Studium Zarządzania Systemami Przemysłowymi, 1996-1999 kierownik Katedry Włókien Chemicznych i Chemii Fizycznej Polimerów, 2000-2006 kierownik Zakładu Chemii Fizycznej i Polimerów.

Autor ponad 130 publikacji w czasopismach naukowych, 2 rozpraw naukowych, 9 patentów, 8 projektów badawczych i edukacyjnych, 1 monografii, ponad 20 recenzji.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001).

1982-1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Wodór; nast. Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Zabrze

Opcje strony