Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szafner Grażyna

Grażyna Szafner, ur. 12 XII 1938 w Pabianicach. Ukończyła Pomaturalne Studium Chemiczne w Pabianicach (1959).

1959-1997 pracowniczka Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa.

Od IX 1980 w „S”; od I 1981 sekretarz KZ w Polfie Pabianice.

13 XII 1981 m.in. wraz Edwardem Ułanem i Józefem Kocikiem wyniosła i ukryła dokumentację KZ. 14-15 XII 1981 przewodnicząca 26-godzinnego strajku na wydziale konfekcji leków w Polfie. XII 1981 – 1989 sekretarz TKZ „S” w Polfie, organizatorka zbierania składek związkowych (przekazywanych m.in. na rzecz represjonowanych Janusza Tomaszewskiego, Ryszarda Binkowskiego i Mariana Głowackiego); w 1982 przesłuchiwana przez SB w KW MO w Łodzi i w KM MO w Pabianicach.

1990-1993 skarbnik KO „S” w Pabianicach. Od 1992 członek koła Duszpasterstwa AK Okręg Łódź, od 2002 Światowego Związku Żołnierzy AK (od 2003 przewodnicząca okręgowego Sądu Koleżeńskiego), od 2008 Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (1994), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001).

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Pabianice

Opcje strony

do góry