Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szczepanowski Wojciech

Wojciech Szczepanowski, ur. 14 II 1945 w Wieliczce. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (1967); w 1989 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Zielonej Górze; absolwent studiów podyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydz. Finansów i Bankowości (1997).

1967-1982 zatrudniony w Stowarzyszeniu PAX w Zielonej Górze, następnie w Gorzowie Wlkp.; 1975-1979 przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszeniu PAX w Gorzowie Wlkp.; od 1977 uczestnik nurtu reformatorskiego w PAX (we współpracy z Janem Królem, Romualdem Szeremietiewem). W 1982 zwolniony z pracy, usunięty z PAX; następnie zatrudniony jako instruktor oświaty zdrowotnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ przy gorzowskim oddziale redakcji „Słowa Powszechnego”; współredaktor pierwszych nr. niezależnego pisma „Solidarność Gorzowska” Regionu Gorzów Wlkp. (we współpracy z Jerzym Bozackim, Grzegorzem Fronckiewiczem, Kazimierzem Godlewskim, Jerzym Klincewiczem, Ireneuszem Meresem, Grażyną Pytlak, Jerzym Sikorą); współpracownik niezależnego tygodnika ZR Pomorza Zachodniego„Jedność” (we współpracy z Leszkiem Dlouchym, Tadeuszem Dziechciowskim).

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wawrowie k. Gorzowa, następnie w Głogowie, 26 II 1982 zwolniony. Od 1983 współpracownik RKW „S” Regionu Gorzów Wlkp., współorganizator przygotowania do druku wydawnictw podziemnych (we współpracy ze Zbigniewem Bełzem, Józefą Lenartowicz, G. Pytlak, Rafałem Zapadką, Stanisławem Żytkowskim); redaktor i autor (ps. Gorzowski, Ostoja) podziemnego pisma RKW „Feniks”; 1988-1990 członek jawnej Rady Regionu „S” w Gorzowie Wlkp.

W 1989 członek Prezydium KO „S” w woj. gorzowskim. 1989-1991 organizator, następnie dyr. Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Gorzowie i Choszcznie. Od 1990 w UD/UW; 1993-2001 społeczny asystent posła Jerzego Wierchowicza. Od 1991 radca prawny, m.in. w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp., w jednostkach samorządu terytorialnego woj. lubuskiego.

1977-1984 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Grom; 1986-1987 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Faryzeusze.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry