Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18991,Szeliga-Marian-Krzysztof.html
2023-06-05, 09:10

Szeliga Marian Krzysztof

Marian Krzysztof Szeliga, ur. 2 II 1950 w Warszawie. Ukończył Mechaniczno-Elektryczną ZSZ w Warszawie (1967).

1967-1971 kierowca monter w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym Eldom, 1972-1986 kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Warszawie. W III 1968 uczestnik demonstracji w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.

W VIII 1980 organizator 2-dniowego strajku w MPT przy ul. Wery Kostrzewy w Warszawie. Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S” i ruchu wydawniczego. XII 1981 – 1986 współzałożyciel, autor, drukarz „Głosu Wolnego Taksówkarza” (udostępniał lokal). 1983-1987 ukrywał sztandar „S” MPT Regionu Mazowsze, członek pocztu sztandarowego podczas uroczystych mszy patriotycznych. 1981-1989 współpracownik NOWej, 1982-1986 „Tygodnika Mazowsze”: składacz książek, drukarz, organizator dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, transportu, kolporter podziemnych wydawnictw, w tym: ulotek, znaczków poczt podziemnych i tzw. cegiełek do warszawskich zakładów pracy. 1981-1986 współzałożyciel i organizator niezależnej biblioteki. 1982-1989 członek TKZ w MPT. 1982-1988 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Warszawa Ochota: pomoc finansowa i rzeczowa, organizacja bezpłatnych kolonii dla dzieci i młodzieży. 1982-1988 pomoc dla Solidarności Walczącej, m.in. przy kolportażu prasy i książek. 1981-1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w komendzie MO przy ul. Okrzei i w siedzibie KS MO/SUSW w Pałacu Mostowskich w Warszawie. 1982-1986 działacz MRKS. W 1986 zwolniony z pracy za działalność konspiracyjną. 1986-1990 taksówkarz.

W XI 1989 członek delegacji RKW „S” Regionu Mazowsze do USA (na zaproszenie amerykańskich związków zawodowych); we IX 1990 uczestnik II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie (obecnie Sankt Petersburg). 1990-1996 współwłaściciel Zakładu Przetwórstwa Garmażeryjnego Chromeks, 1996-2000 taksówkarz. Od 2011 pracownik firmy MMserwis w Łodzi.

1988-1989 rozpracowywany przez Wydz. V-2 SUSW w ramach SOR krypt. Ochota.

 

Krzysztof Dąbek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony