Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19000,Szewczyk-Henryk.html
2023-05-29, 07:27

Szewczyk Henryk

Henryk Szewczyk , ur. 21 VII 1960 w Nowym Sączu, zm. 19 IV 2017 tamże. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek nauki polityczne (1985).

1979–1980 uczestnik spotkań SKS w Krakowie; kolporter niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR.

II 1981 uczestnik strajku o rejestrację NZS na UJ, XI/XII strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na UJ. Kolporter, gł. wśród studentów, niezależnych wydawnictw, m.in. książek: Jan Nowak-Jeziorański, Kurier z Warszawy, Arthur Koestler, Ciemności w południe, Wieniedikt Jerofiejew, Moskwa-Pietuszki, Józef Mackiewicz, Nie trzeba głośno mówić i Lewa wolna.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowych wśród pracowników krakowskich zakładów (m.in. Krakowskie Zakłady Elektroniczne Telpod i zakłady w Krakowie-Bronowicach). XII 1981 – 1989 organizator działalności i kolporter podziemnych wydawnictw w Małopolsce, m.in. pism: „Krytyka”, „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Bez Dekretu”, „CDN”, „Promieniści”, książek NOW-ej oraz ulotek, kalendarzy, cegiełek, kaset audio. 1982–1985 uczestnik demonstracji ulicznych w Krakowie i Krakowie-Nowej Hucie; zbierał informacje o represjonowanych. Uczestnik dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka w Krakowie, przy kościele NMP z Lourdes tamże, Matki Bożej Nieustającej Pomocy tamże. W I 1982 zatrzymany; w I 1982 i III 1984 poddawany rewizjom. 1984–1989 wydawca, autor, drukarz podziemnego pisma „Wiadomości Nowosądeckie” (z Andrzejem Szkaradkiem, Z. Berdychowskim, Piotrem Kałamarzem, Ryszardem Pawłowskim), drukowanych w krakowskich akademikach i mieszkaniach w Krakowie i Nowym Sączu. 19 III 1984 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Nowym Sączu, Krakowie i AŚ tamże, 30 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. III – VIII 1984 zawieszony w prawach studenta. 1985–1987 wielokrotnie przesłuchiwany. 1985–1989 instruktor w Stowarzyszeniu PAX, Oddział Wojewódzki w Nowym Sączu; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NSPJ (oo. jezuici) tamże. 1988–1989 nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych tamże.

W II 1989 współtwórca Niezależnego Sądeckiego Klubu Myśli Politycznej; protokolant w Międzyzakładowym Komitecie Organizacyjnym „S” w Nowym Sączu. 23 III 1989 – 1991 członek KO tamże; organizator spotkań, wieców, akcji plakatowania. 1989–1990 kierownik biura w ZR Małopolska, delegatura w Nowym Sączu; korespondent biuletynu ZR Małopolska, współpracownik „Tygodnika Małopolska”. 1990–1996 dziennikarz nowosądeckiej redakcji „Czasu Krakowskiego”. 1990–1993 w PC (wiceprezes struktur regionalnych), 1995–1997 w ROP (wiceprezes zarządu wojewódzkiego). 1997–2007 dziennikarz „Gazety Krakowskiej” w oddziale w Nowym Sączu. Od 2007 w Fundacji Sądeckiej w Nowym Sączu, redaktor nacz. miesięcznika „Sądeczanin”.

Współautor publikacji Bóg, Honor, Ojczyzna. Sądeccy Żołnierze i Generałowie w Służbie Niepodległej Rzeczpospolitej (2008).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. Żacy; 1983–1984 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Ogniwo.

 

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony