Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szewczyk Hieronim

Hieronim Szewczyk, ur. 15 IV 1941 w Krzepicach k. Częstochowy. Ukończył SP w Krzepicach (1955).

1955–1958 uczeń w prywatnym zakładzie krawieckim. W 1959 robotnik w Częstochowskich Zakładach Przemysłu Terenowego, 1960–1961 w Kopalni Rudy Żelaza Barbara w Dybowie; 1961–1963 zasadnicza służba wojskowa; 1963–1972 robotnik w Stradomskich Zakładach Przemysłu Wełnianego 1 Maja w Częstochowie, w 1972, podczas wyboru męża zaufania, przeciwnik jawnego głosowania na narzuconego przez kadrę kandydata, inicjator wyboru w głosowaniu tajnym kandydata załogi, zmuszony do zmiany miejsca pracy. 1972–1996 malarz konstrukcji stalowych w Hucie im. Bolesława Bieruta tamże.

29 VIII 1980 współorganizator zebrania załogi Wydz. Konstrukcji Stalowych HBB popierającego strajkujących na Wybrzeżu. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w zakładzie, od I 1981 I wiceprzew. KZ. W XI 1980 uczestnik protestu w klubie Ikar. Od VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, od VI 1981 członek ZR.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Darłówku, 31 III 1982 zwolniony z przyczyn zdrowotnych. 1985–1987 członek Rady Pracowniczej. W X 1988 brał udział w reaktywowania KZ.

X 1989–1991 członek KZ; 1989–1991 ZR. W 1991 wycofał się z aktywnej działalności związkowej. Od 1996 na wcześniejszej emeryturze.

Autor wspomnień z VIII 1980 Hutnicy poparli Wybrzeże, a nie Gierka („Gazeta Solidarna”, 2005, nr 195).

13 X 1980 – 19 XII 1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach KE krypt. Szewc.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry