Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Szorc Henryk

Henryk Szorc, ur. 22 IX 1924 w Saint-Vallier we Francji. Ukończył gimnazjum we Francji (1939).

1939-1945 zatrudniony w kopalni w La Mure. Od 1940 członek francuskiego Ruchu Oporu. 1946-1949 kierowca w Ambasadzie PRL w Berlinie. Od 1950 w Polsce, 1950-1983 pracownik Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia. 17-22 XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego w Gryfii, członek KS. 19-30 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Gryfii, sekretarz KS.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Gryfii, następnie KZ, współorganizator obrad delegatów do MKR Pomorza Zachodniego w Domu Kultury Korab; członek Regionalnej Komisji Wyborczej, odpowiedzialny za protokoły wyborcze wszystkich KZ w Regionie, kartoteki członków i przebieg wyborów, współtwórca systemu kolportażowo-informacyjnego ABC. W I 1981 w niewyjaśnionych okolicznościach zginął jego syn, Aleksander Szorc, łącznik między Wybrzeżem a Hutą Katowice. 3 V 1981 współorganizator (ze Stanisławem Klameckim, Bogdanem Ojdanem, Ewą Pawłowską) uroczystości poświęcenia sztandaru „S” Regionu Pomorze Zachodnie (z udziałem Daniela Olbrychskiego).

Od IV 1982 współwydawca i drukarz we własnym mieszkaniu (z żoną Janiną Szorc) podziemnego pisma „Feniks”, V 1983 – V 1988 pism: „Obraz”, „Okno”, „KOS”. 31 VIII 1982 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, 7 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, zwolniony 11 XII 1982. Do 1988 uczestnik akcji niepodległościowych i manifestacji; wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom (w V 1988 zniszczono domową drukarnię).

W 1989 członek Konwentu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie. Od XII 1989 we Francji.

9 II 1979 – 3 VIII 1982 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Szczecinie jako TW ps. Lucjan II.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry